Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/02/2023 03:26 GMT+7

Vai trò lãnh đạo của Đảng: Nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám

Biên phòng - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Thắng lợi ấy minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN

Bình luận

ZALO