Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 11:35 GMT+7

Vai trò được khẳng định trong thực tiễn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng - Tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị có 17 xã, thị trấn thuộc hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô sinh sống. Trong những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín là những hạt nhân quan trọng trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Họ tự nguyện sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP đứng chân trên địa bàn, tham gia tuần tra biên giới để cùng chung tay, góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao đổi với các già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Cẩm Linh

Được biết, hiện nay, ở vùng DTTS tỉnh Quảng Trị có 191 người có uy tín, trong đó, 17 xã khu vực biên giới có 51 người có uy tín. Đây là lực lượng quan trọng, là cầu nối thường xuyên giữ vững mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; là những người đi đầu trong công tác vận động nhân dân thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Theo đồng chí Hồ Thị Minh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, vùng miền núi tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên 313.675ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh. Toàn vùng có 44 xã, thị trấn, trong đó có 38 xã có đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Kô sinh sống tập trung theo cộng đồng thôn bản. Trên toàn tuyến biên giới của tỉnh có 24 thôn, bản với 9.785 người tham gia mô hình “Kết nghĩa cụm bản hai bên biên giới”; 41 thôn, bản với 4.762 người tham gia mô hình “Thôn, bản không có tội phạm về ma túy”; 1.021 hộ với 2.262 khẩu tham gia mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; 149 tổ với 897 người tham gia mô hình “Tổ tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới”.

“Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện tuyên truyền, vận động trong dòng họ, người dân trong thôn bản không di cư tự phát, tích cực xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông-lâm-nghiệp vùng đồng bào DTTS, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Quảng Trị luôn vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, thực hiện và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, cây, con giống được Nhà nước hỗ trợ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, ổn định đời sống” - Bà Hồ Thị Minh cho biết.

Đánh giá về vai trò của người có uy tín, Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết: Thực hiện quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; xuất phát từ tình hình thực tiễn khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, các cơ quan, ban, ngành, các xã biên giới triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong nhân dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhờ vậy, những năm qua, đội ngũ người có uy tín của tỉnh Quảng Trị đã chung sức, đồng lòng phối hợp chặt chẽ với BĐBP Quảng Trị bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực sự là cầu nối quan trọng của chính quyền các cấp trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở khu vực biên giới. Mặt khác, chính đội ngũ này đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp BĐBP đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia cùng BĐBP Quảng Trị tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng biên giới tỉnh Quảng Trị hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Mới đây, tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị nhân dịp đoàn đi tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế, xã hội tại các tỉnh, thành phía Bắc do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP đã thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Trị đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ BĐBP Quảng Trị hoàn thành nhiệm vụ trong những năm vừa qua.

Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP đề nghị các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị hiệu quả hơn nữa; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, động viên con cháu, dòng họ, nhân dân trong thôn, bản giữ vững mối đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết quân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bài trừ tập tục lạc hậu, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, thực hiện tốt các nghị định, hiệp định quy chế về biên giới, sát cánh cùng BĐBP Quảng Trị và các lực lượng khác xây dựng khu vực biên giới Quảng Trị vững mạnh về mọi mặt.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO