Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 07:38 GMT+7

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần 7 khóa VII

Biên phòng - Sáng 13-1, tại Hà Nội, Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBTUMTTQ) đã tổ chức hội nghị lần 7 khóa VII. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chủ trị hội nghị.

450x315_img_0607-1.JPG
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả công tác Mặt trận năm 2013 và chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBTWMTTQ Việt Nam năm 2014. Theo đó, trong năm 2013, công tác Mặt trận đã thu được các kết quả tích cực trong việc tiếp tục mở rộng và tăng cường khối đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện các nhiệm vụ của đất nước, nhất là tiếp tục nâng  cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... Bên cạnh đó, công tác Mặt trận năm 2013 còn thu được nhiều kết quả tích cực ở lĩnh vực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng chính quyền, tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao của nhà nước…

Các đại biểu cũng đã thông qua chương trình phối hợp hành động của UBTWMTTQ Việt Nam năm 2014, theo đó sẽ tập trung và triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng tới người dân, nhằm vận động các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động  đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người  Việt Nam ở nước ngoài…

Đặc biệt, tại hội nghị, các đại biểu cũng thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, đại hội nhằm đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động do Đại hội đại biểu  toàn quốc lần VII do MTTQ Việt Nam đề ra; sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam và hiệp thương dân chủ cử ra UBTWMTTQ Việt Nam khóa VIII. Được biết, việc tổ chức Đại hội VIII MTTQ Việt Nam nhằm  nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam theo quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 9 năm 2014 tại Hà Nội.

Hội nghị  lần 7 khóa VII sẽ kết thúc vào chiều 14-1.

Bình Minh

Bình luận

ZALO