Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 03:01 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Biên phòng - Chiều 16/8, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Đây là dự án luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ tư diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Việc xây dựng đạo luật về phòng thủ dân sự nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước khi có tình huống xảy ra. Ảnh: VPQH

Cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự

Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Việc xây dựng đạo luật về phòng thủ dân sự nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước khi có tình huống xảy ra. Ảnh: VPQH

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, trong những năm qua, công tác phòng thủ dân sự từng bước được hoàn thiện cả về thể chế và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục khi có thảm họa, sự cố xảy ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động phòng thủ dân sự thời gian qua cũng tồn tại một số hạn chế, đặt ra yêu cầu phải xây dựng một đạo luật về phòng thủ dân sự, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động thực tiễn. Theo đó, việc xây dựng đạo luật về phòng thủ dân sự là rất cần thiết nhằm bổ khuyết vào những khoảng trống của pháp luật hiện hành, bao quát đầy đủ hơn về hoạt động phòng thủ dân sự.

Cùng với đó, việc xây dựng đạo luật về phòng thủ dân sự nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, phòng thủ dân sự là lĩnh vực được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức coi trọng và đã ban hành đạo luật riêng, tạo cơ sở để chúng ta nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật Phòng thủ dân sự của Việt Nam.

“Từ các lý do trên, hiện nay, việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự của Việt Nam đã chín muồi và rất cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có ý nghĩa thiết thực bảo vệ lợi ích của đất nước và nhân dân”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH

Xây dựng phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ đất nước, không chồng lấn

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng thủ dân sự, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự và cho rằng, phòng thủ dân sự là bộ phận quan trọng của phòng thủ quốc gia, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng.

Phòng thủ dân sự liên quan tới mọi lĩnh vực của đất nước và là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, với sự tham gia của mọi người dân. Trước những diễn biến khó lường, phức tạp của tình hình thiên tai, dịch bệnh, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, những biến động của tình hình thế giới, khu vực thì việc ban hành luật này là cần thiết.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các căn cứ và làm rõ thêm về sự cần thiết phải ban hành Luật Phòng thủ dân sự. Việc xây dựng luật này cần đặt trong tổng thể xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự và các chiến lược quan trọng khác về quốc phòng, an ninh và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để có cơ sở vững chắc hơn…

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu, làm rõ để xây dựng phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ đất nước, không chồng lấn sang phạm vi của các luật chuyên ngành...

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật Phòng thủ dân sự một cách đầy đủ.

Về hồ sơ dự án Luật, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị cần làm rõ hơn các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc ban hành và phạm vi điều chỉnh, những nội dung mới so với pháp luật hiện hành để bảo đảm cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống và khắc phục thảm họa sự cố, đặc biệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự sẽ ban hành trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát các khái niệm “phòng thủ dân sự”, “tình trạng khẩn cấp”, “thảm họa, sự cố” và các cái khái niệm khác để làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự án luật nhằm thống nhất với nội dung quy định “phòng thủ dân sự” tại Điều 13 của Luật Quốc phòng cũng như các quy định pháp luật khác, tránh mâu thuẫn, chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của các luật liên quan...

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự được bố cục thành 7 chương, 75 điều.

Nội dung Luật Phòng thủ dân sự tập trung vào 6 chính sách đã được Quốc hội thông qua, như: Đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố trong hoạt động phòng thủ dân sự; phân công trong quản lý nhà nước và phân cấp trong tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố; quy định các biện pháp bảo vệ người dân trước thảm họa, sự cố và hỗ trợ người dân bị thiệt hại; quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự…

Theo qdnd.vn

Bình luận

ZALO