Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 02:01 GMT+7

Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Biên phòng - Ngày 3-5, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 8 tiến hành thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và ngân sách quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự và phát biểu chỉ đạo.

aeuz0imxc4-75584_1247418748896761273_dsc01502123
Quang cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Ảnh: QH

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã tiến hành trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, việc sửa đổi Luật Công an nhân dân nhằm hoàn thiện pháp luật về lực lượng Công an nhân dân, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân; quán triệt quan điểm cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước theo định hướng kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm các quy định của Luật Công an nhân dân phù hợp với thực tiễn hoạt động của các lực lượng hợp thành; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những bất cập, hạn chế để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.

Thẩm tra Tờ trình, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cơ bản tán thành sự cần thiết và quan điểm xây dựng dự án Luật Công an nhân dân(sửa đổi) với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ; hồ sơ dự án Luật được xây dựng đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban nhận định Luật Công an nhân dân (sửa đổi) cơ bản bám sát chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo Luật để đảm bảo thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật An ninh quốc gia, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt nam, Luật Bảo hiểm y tế…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Do đó, cơ quan soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để nghiên cứu, rà soát, bảo đảm các quy định của dự án luật phải tuân thủ Hiến pháp; tương quan hợp lý giữa các đơn vị trọng lực lượng vũ trang nhân dân...

V.H

Bình luận

ZALO