Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/07/2021 05:19 GMT+7

Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Biên phòng - Chiều 14-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBDT được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 8 chương trình, 7 đề án. Trong đó có 4 chương trình, đề án trình trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, UBDT đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc phê huyện danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 861/QD-TTg ngày 4/6/2021 phê duyện danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đến nay đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Hội đồng thẩm định nhà nước; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước, chờ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong thời gian qua, UBDT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trong giai đoạn 2021-2025; xây dựng đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện đề án về danh mục các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, UBDT còn chỉ đạo các vụ địa phương tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình dân tộc thiểu số và miền núi; thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, các điểm nóng về an ninh, trật tự...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, UBDT tiếp tục tập trung, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, như: phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiệt các đề án chính sách đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm, gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các đồng chí lãnh đạo UBDT tại hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin về công tác dân tộc cũng như chính sách dân tộc; đặc biệt là các điểm nóng về an ninh, trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, giải quyết những vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả UBDT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBDT tập trung đoàn kết, nỗ lực để cùng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch công tác của năm 2021, nhất là tập trung thực hiện thắng lợi nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 và một số đề án, chính sách quan trọng khác.

Kim Nhượng

Bình luận

ZALO