Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 11:40 GMT+7

Uỷ ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ tháng 6-2017

Biên phòng - Ngày 29-5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6-2017 của UBDT.

23563280-hoi-nghi-so-ket-thang-6-17-05-28-1
Toàn cảnh Hội nghị.  ảnh CTV

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tháng 5-2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của UBDT; các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trong tháng 5-2017, UBDT đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm “Cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới năm 2017”; danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; ban hành 2 thông tư hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc; tổ chức thành công Diễn đàn phát triển DTTS năm 2017 “Hợp tác, kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp”.

Trong tháng 6-2017, UBDT sẽ tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18-3-2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; khảo sát, điều tra, xây dựng đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS chưa có điện lưới quốc gia, sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt”...

UBDT cũng sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 10 năm tổng kết thực hiện Thông báo Kết luận số 67-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer; hoàn thành việc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBDT theo Nghị định số 13/2017/NĐ-CP của Chính phủ và một số nhiệm vụ liên quan đến các Vụ, đơn vị của UBDT.

Bình Minh

Bình luận

ZALO