Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 11:58 GMT+7

Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Biên phòng - Chiều 30-1, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

img-0832
Thứ trưởng Phan Văn Hùng báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2017 của UBDT và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Bích Nguyên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các đồng chí Thứ trưởng của UBDT chủ trì hội nghị.

Với chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc (CTDT), năm 2017, UBDT tiếp tục chỉ đạo điều hành CTDT với phương châm sâu sát, đã bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về CTDT để xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể.

UBDT đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. UBDT đã xây dựng, hoàn thiện 11/11 đề án chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có 8 đề án, chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế về CTDT có nhiều chuyển biến tích cực. Các công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), pháp chế, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, nghiên cứu khoa học được tăng cường. Việc nắm tình hình vùng dân tộc, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình hộ DTTS nghèo, đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ được quan tâm kịp thời. Đặc biệt, có những nhiệm vụ lần đầu tiên thực hiện nhưng UBDT đã tổ chức thành công như Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người DTTS năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội hội tụ 512 tấm gương tiêu biểu ở 52 tỉnh, thành phố.

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong CTDT năm 2017. Đó là tiến độ xây dựng một số đề án còn chậm. Việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc chưa thường xuyên, liên tục. Một số khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời. Một số đề án, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng đến nay chưa được bố trí vốn, hoặc kinh phí thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số chương trình phối hợp với các bộ, ngành chưa được quan tâm thực hiện, có chương trình còn hình thức, thiếu hiệu quả.

Tại hội nghị, UBDT đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đó là tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng dân tộc; Tập trung nghiên cứu, xây dựng 6 đề án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018.

Bên cạnh đó, UBDT sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi, thiên tai, đói giáp hạt, dịch bệnh, các vùng xung yếu về an ninh trật tự; kịp thời có giải pháp xử lý; không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp, nhất là tại các vùng trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và Tây duyên hải miền Trung. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; tổ chức triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về CTDT…

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO