Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 22/04/2021 08:16 GMT+7

Ủy ban Dân tộc luôn chú trọng công tác cải cách hành chính

Biên phòng - Nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) được xác định là một trong những mặt công tác trọng tâm của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong năm 2017. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBDT mà công tác này đang được tập trung triển khai có hiệu quả, góp phần thiết thực vào thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng về vấn đề này.

59195610f9ff19f5c8000f18
Thứ trưởng Hà Hùng. Ảnh: Bình Minh

PV: Năm 2017 được Chính phủ xác định là "Năm kỷ cương hành chính", đề nghị đồng chí Thứ trưởng cho biết UBDT đã cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ như thế nào?

Thứ trưởng Hà Hùng: Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức và cơ quan hành chính Nhà nước, UBDT đã triển khai thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" với những nội dung trọng tâm như: Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của UBDT theo Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10-2-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; tổng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các đơn vị.

Bên cạnh đó, UBDT đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, trong đó yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao phẩm chất, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

PV: Từ thực tiễn triển khai thực hiện CCHC đã có tác động như thế nào đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBDT, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Hà Hùng: UBDT là cơ quan tham mưu, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách dân tộc, chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian qua, UBDT cùng với các bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách, cơ chế để hỗ trợ người nghèo, người dân tộc thiểu số, nhất là chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí... Chính vì vậy, vấn đề xây dựng văn bản kịp thời đúng và trúng với thực tiễn ở cơ sở là điều rất quan trọng. Nói cụ thể hơn là nhờ thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nên trong những năm gần đây, công tác tham mưu cho Chính phủ về chính sách dân tộc và thực hiện công tác dân tộc luôn đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chính từ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBDT nên một số mặt công tác vốn trước đây còn tồn tại, yếu kém đã được giải quyết triệt để. Điển hình như công tác lập, phổ biến kế hoạch, chế độ báo cáo theo từng giai đoạn, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức đã được quan tâm đúng mức… Đặc biệt, vấn đề lớn nhất của UBDT trong công tác CCHC là tiếp tục củng cố, tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân tộc.

PV: Được biết, trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào thực tiễn nhiệm vụ là một trong những "điểm sáng" trong công tác CCHC của UBDT. Đề nghị Thứ trưởng cho biết thêm về vấn đề này?

Thứ trưởng Hà Hùng: Thực tế, những năm gần đây, chỉ số về ứng dụng CNTT của UBDT liên tục tăng trong khối các bộ, ngành. Năm 2016, UBDT tăng đến 11 bậc trong báo cáo về ứng dụng CNTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Đây là một điều đáng mừng và thể hiện quyết tâm CCHC của UBDT.

Để có được thành tích trên, từ vài năm trở lại đây, chúng tôi đã liên tục xây dựng và hoàn thiện việc nâng cấp hạ tầng CNTT. Đồng thời, triển khai hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến toàn bộ các đơn vị thuộc UBDT. Hiện nay, 100% đơn vị trực thuộc sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc. Thời gian tới, chúng tôi hướng đến việc sự dụng CNTT trong việc tập huấn, triển khai, quán triệt các văn bản, chương trình, chính sách đến từng đầu mối cơ sở, góp phần giảm bớt các thủ tục và cắt giảm chi phí hành chính

ye89_9d
Cán bộ cơ quan UBDT xử lý công việc thông qua hệ thống mạng nội bộ. Ảnh: Bình Minh

PV: Qua nhiều năm phụ trách công tác CCHC, Thứ trưởng có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này?

Thứ trưởng Hà Hùng: Tôi cho rằng, vai trò của người đứng đầu cần được phát huy. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện rõ quyết tâm và sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC thì nơi đó sẽ có chuyển biến rõ rệt.

Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra ngày càng cao thì cán bộ, công chức các cấp cần có phẩm chất, đạo đức tốt, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần có nguồn lực để đầu tư, trước hết là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức.

Về lâu dài, tôi cho rằng, CCHC phải gắn liền với cải cách con người. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ đối với cán bộ, công chức để kịp thời nắm bắt thông tin, kiến thức mới, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành. Chúng ta cần có quyết tâm thực sự cho "đến đầu đến đũa" chứ không thể làm theo kiểu "đánh trống, bỏ dùi".

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Bình Minh (Thực hiện)

Bình luận

ZALO