Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/03/2024 03:41 GMT+7

Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

Biên phòng - Ngày 14-5, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã ký ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước cơ quan UBDT giai đoạn 2016-2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Theo kế hoạch của UBDT, hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đến nay, những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi từ năm 2016-2020; chỉ ra hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Biểu dương, suy tôn, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, các đợt phát động thi đua theo chuyên đề của cơ quan UBDT. Đồng thời, lựa chọn, giới thiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc đi dự Hội nghị thi đua yêu nước cơ quan UBDT giai đoạn 2016-2020 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong quý III năm 2020 với sự tham gia của 150 đại biểu.

Được biết, để chuẩn bị cho hội nghị, UBDT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị các tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức thuyết phục, có tính giáo dục, là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo…

Bên cạnh đó, UBDT sẽ phát động đợt thi đua cao điểm tập trung vào các nội dung: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác trong đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhằm đem lại hiệu quả rõ rệt về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững An ninh - Quốc phòng vùng dân tộc, miền núi. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành tốt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống tệ nạn xã hội và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, đơn vị.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO