Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 12/04/2021 07:36 GMT+7

Uỷ ban Dân tộc: 100% đơn vị thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Biên phòng - Mới đây, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã ban hành Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I của cơ quan. Theo đó, từ đầu năm đến nay, 100% các đơn vị đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Được biết, trong năm 2017, để thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), UBDT tập trung vào cải cách về thể chế; cải cách về bộ máy; cải cách về các thủ tục hành chính (TTHC); cải cách hành chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, trong quý I năm 2017, UBDT đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017; chỉ đạo công tác rà soát duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Khối Văn phòng UBDT; chỉ đạo các Vụ, đơn vị tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC UBDT năm 2016; tổng hợp kết quả gửi báo cáo Bộ Nội vụ Kế hoạch tuyên truyền CCHC; chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; kiểm tra, rà soát, hợp nhất và pháp điển văn bản quy phạm pháp luật năm 2017;  tổ chức triển khai Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 7-2-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT.

Bên cạnh đó, UBDT đang hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của các Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đồng thời, UBDT cũng đang chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của UBDT và các đơn vị  trực thuộc.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT giai đoạn 2016-2020; tiếp tục hoàn thiện “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin”; thường xuyên rà soát các lỗ hổng bảo mật thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBDT. Duy trì tốt hệ thống phần mềm ứng dụng điều hành tác nghiệp và hộp thư @cema.gov.vn đối với cán bộ, công chức, viên chức của UBDT trong trao đổi công việc.

Được biết, trong thời gian tới, UBDT sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải quyết TTHC theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức, cá nhân trong thực hiện, giải quyết TTHC; xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC bảo đảm tiến độ, chất lượng; UBDT hiện có 12 thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng đánh giá: Nhìn chung, từ đầu năm, các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2017 của UBDT đã được ban hành kịp thời đầy đủ, làm cơ sở để triển khai công tác CCHC. Năm nay, chúng tôi tiếp tục xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm của UBDT năm 2017.

Bình Minh

Bình luận

ZALO