Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 10:14 GMT+7

Ứng phó hiệu quả với tình hình ở khu vực biên giới

Biên phòng - Khoản 4, Điều 15 của quy định, BĐBP có quyền hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới (KVBG), qua lại biên giới trong các trường hợp xảy ra tranh chấp về biên giới, lãnh thổ; đe dọa đến chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia; xung đột vũ trang; địch xâm nhập; gây bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt tội phạm có vũ khí, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân; ngăn chặn thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh lan truyền qua biên giới; khi có thông báo của Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước có chung đường biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng lấy lời khai của các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: CTV

Những quy định cụ thể trong Luật Biên phòng Việt Nam sẽ giúp lực lượng BĐBP ứng phó hiệu quả với những diễn biến ở KVBG và các vấn đề an ninh phi truyền thống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG.

Đại biểu Phạm Thành Tâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cho biết, quyền hạn này của BĐBP cũng đã được quy định tại Pháp lệnh BĐBP, Nghị định số 2 ngày 6-1-1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BĐBP, Nghị định số 112 ngày 21-11-2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Thực tế, từ năm 1998 đến tháng 4-2020, Đồn trưởng đồn Biên phòng, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh đã ban hành 1.021 quyết định hạn chế hoặc tạm dừng một số hoạt động ở vành đai biên giới, KVBG, qua lại biên giới.

Việc thực hiện quyền hạn này của BĐBP đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG, cửa khẩu. Đặc biệt, từ tháng 2-2020 đến nay, để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan qua biên giới, theo chỉ đạo của Chính phủ, Đồn trưởng đồn Biên phòng, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh đã ban hành các quyết định hạn chế hoặc tạm dừng một số hoạt động ở vành đai biên giới, KVBG như họp chợ, tổ chức lễ, hội...

Đại biểu Bùi Đức Hạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, quy định này đã được các văn bản pháp luật hiện hành quy định cụ thể như: Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh BĐBP và các Hiệp định biên giới đã được ký kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Nếu muốn dừng hoạt động ở KVBG, cửa khẩu phải có sự đồng ý của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hai nước có chung đường biên giới.

Theo đó, Đồn trưởng đồn Biên phòng chỉ được ra quyết định tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh được ra quyết định tạm dừng hoạt động ở KVBG; tạm dừng hoạt động ở cửa khẩu quốc gia do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và tạm dừng hoạt động ở cửa khẩu quốc tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định... Theo đó, trong vành đai biên giới do đồn Biên phòng quản lý, Đồn trưởng đồn Biên phòng quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động, nhưng không quá 12 giờ và phải báo cáo Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh.

Trong KVBG thuộc phạm vi quản lý, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động không quá 24 giờ và phải báo cáo ngay UBND cấp tỉnh, Tư lệnh BĐBP và thông báo cho Công an cấp tỉnh. Trường hợp hết thời hạn 24 giờ, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh xét thấy cần thiết phải tiếp tục tạm dừng các hoạt động trong KVBG, thì có trách nhiệm đề nghị UBND cấp tỉnh quyết định; thời gian tiếp tục tạm dừng không quá 24 giờ”.

“Đối với việc tạm dừng hoạt động ở cửa khẩu, đường mòn, lối mở, Luật Biên phòng Việt Nam quy định phân cấp rõ ràng khi thực hiện quyền hạn này. Tại cửa khẩu phụ, lối mở, Đồn trưởng đồn Biên phòng quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động không quá 6 giờ và phải báo cáo Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động không quá 12 giờ và báo cáo ngay UBND cấp tỉnh và Tư lệnh BĐBP. Đối với cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu song phương, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh quyết định hạn chế hoặc tạm dừng việc qua lại không quá 6 giờ và báo cáo ngay UBND cấp tỉnh, Tư lệnh BĐBP. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu song phương theo đề nghị của Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh không quá 24 giờ và phải báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế do Bộ Quốc phòng quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, trong tất cả các trường hợp hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đại biên giới, KVBG, qua lại biên giới và cửa khẩu đều phải thông báo cho chính quyền địa phương cấp huyện, xã sở tại, các cơ quan, tổ chức ở KVBG và lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương nước có chung đường biên giới” - Đại biểu Bùi Đức Hạnh cho biết thêm.

Đại biểu Phạm Thành Tâm đánh giá, với những quy định cụ thể về quyền hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, KVBG, qua lại biên giới, cửa khẩu sẽ giúp cho BĐBP ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình trên KVBG, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn tính mạng của nhân dân, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, hiện nay, các vấn đề an ninh phi truyền thống có những diễn biến phức tạp thì quy định tại Điều 11 và khoản 4, Điều 15 của Luật Biên phòng Việt Nam về quyền hạn Đồn trưởng đồn Biên phòng, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh được quyền quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động ở KVBG, cửa khẩu, qua lại biên giới đáp ứng yêu cầu đề ra khi có thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, khủng bố... xảy ra ở KVBG, đe dọa đến chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Viết Hà

Bình luận

ZALO