Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 28/02/2024 10:56 GMT+7

Ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ nhiệm vụ của Quân đội

Biên phòng - Sáng 10-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ nhiệm vụ của Quân đội” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 43 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: qdnd.vn

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; lan tỏa tinh thần và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động để các cơ quan, đơn vị chủ động đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đề xuất các chủ trương, giải pháp, định hướng đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng này, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Quốc phòng đã chủ động trong công tác dự báo, nắm tình hình triển khai nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng và đạt được một số kết quả nhất định thông qua triển khai các đề án, dự án, chương trình khoa học công nghệ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, năng lực sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, hàm lượng công nghệ cao có sự chuyển biến rõ rệt.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Tuấn Khang

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng chỉ ra những hạn chế nhất định liên quan đến nhận thức, tính chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại; nội dung chuyển đổi số, hạ tầng còn chưa đồng bộ; số lượng sản phẩm và mức độ ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chưa nhiều; thể chế chính sách còn bất cập; cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu... Những hạn chế này có những nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm 2022 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời xây dựng nghị quyết mới để triển khai thực hiện đến năm 2030.

Chính vì vậy, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với công tác khoa học và công nghệ là rất nặng nề, đòi hỏi phải có những chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện để đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Tuấn Khang

Bình luận

ZALO