Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 29/05/2023 12:25 GMT+7

Ứng dụng Công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 414 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025”.

lv4txk73w9-13251_f_juh0yspy1_a
Tăng cường ứng dụng CNTT để đến năm 2025 phấn đấu 100% đồng bào nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Đề án sẽ hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng DTTS; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.

Về mục tiêu cụ thể, theo Đề án, đến năm 2023 thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự. Từng bước kết nối các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào DTTS.

Đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; được tiếp cận các thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù; thông tin về pháp luật, các chính sách bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai và nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống vùng DTTS; 80% đồng bào được tiếp cận các thông tin khoa học và thị trường.

Tổ chức mô hình đào tạo từ xa dạy tiếng DTTS, kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo; dạy nghề cho thanh niên các DTTS tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đảm bảo 80% các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số Việt Nam được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Cùng với đó, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin; xây dựng thư viện điện tử về công tác dân tộc; đồng thời tăng cường ứng dụng CNTT để đồng bào DTTS chủ động, không bị bất ngờ trong mọi tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS.

Đến hết năm 2025 là hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào DTTS; phấn đấu 100% đồng bào nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; hoàn thiện bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số Việt Nam; các thông tin về lễ hội, phong tục tập quán, sản phẩm, vật phẩm tiêu biểu của các DTTS Việt Nam được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước; hoàn thiện thư viện điện tử về công tác dân tộc; thúc đẩy đồng bào dân tộc ứng dụng CNTT góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.

Danh Anh

Bình luận

ZALO