Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 23/01/2022 09:38 GMT+7

UBND TP Quy Nhơn triển khai Nghị định số 71 và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

Biên phòng - Sáng 3-6, UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn, các ban, ngành, thành phố, 13 xã, phường khu vực biên giới biển của thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 71 và Chỉ thị 01 của UBND TP Quy Nhơn đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 71 của Chính phủ, gồm 4 chương, 30 điều quy định chi tiết; trong đó đi sâu phân tích, làm rõ hai nội dung trọng tâm, đó là: Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển và trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển. Nghị định 71 bổ sung thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 17/KH-UBND TP Quy Nhơn ngày 3-1-2016.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ quốc gia trên biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nhằm tạo ra phong trào sâu rộng trong việc tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới biển của thành phố ổn định về chính trị, vững về quốc phòng an ninh, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công Cường

Bình luận

ZALO