Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 26/02/2021 06:39 GMT+7

UBND huyện Kỳ Sơn quán triệt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

Biên phòng - Chiều 12-10, UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05 -CT/TU, ngày 27-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới” và Kế hoạch số 166/KH-UBND tỉnh, ngày 25-3-2016 về thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Kỳ Sơn có 11 xã biên giới có chung 192 km đường biên với 5 huyện thuộc 3 tỉnh của Lào. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới ổn định, quan hệ hợp tác với Lào tiếp tục được duy trì, mở rộng và ngày càng bền chặt…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể  của huyện mà nòng cốt là lực lượng BĐBP đứng chân trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được trách nhiệm, quyền lợi trong tham gia phong trào; phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt phong trào bằng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn địa phương. Phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, lực lượng và toàn dân trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác sơ, tổng kết báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm đúng thời gian, khách quan, cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và nhân dân 11 xã biên giới là các địa phương trực tiếp triển khai thực hiện phong trào, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đồn Biên phòng tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào đảm bảo cụ thể, sát, đúng với yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương…

Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua Kế hoạch số 603/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 18 đồng chí và tổ giúp việc gồm 5 đồng chí.

Trần Đức - Duy Thành

Bình luận

ZALO