Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 05:55 GMT+7

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, người có uy tín huyện biên giới Ia H'Drai

Biên phòng - Trong hai ngày 21-22/11, tại Đồn Biên phòng Sa Thầy, BĐBP Kon Tum, Ban Chỉ đạo Đề án ''Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 60 cán bộ, người có uy tín của huyện biên giới Ia H'Đrai, tỉnh Kon Tum.

imgp3080
Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Văn Lý

Các đại biểu được phổ biến 6 chuyên đề là: Các quy định của pháp luật về xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ; Luật Biên giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số nội dung cơ bản của Luật tố cáo năm 2018; Nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở khu vực biên giới huyện Ia H'Đrai nâng cao vai trò, vị trí trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển.

Văn Lý

Bình luận

ZALO