Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 27/11/2020 10:14 GMT+7

Tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Biên phòng - Chiều 6-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 94 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trưởng BCĐ 94 Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

2g81rm57hk-64089_18384873111295764614_L1
Thượng tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

6 tháng đầu năm 2017, BCĐ 94 Quân ủy Trung ương và Cơ quan Thường trực BCĐ đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, BCĐ 94 Trung ương; tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời và đạt hiệu quả thiết thực; ban hành các văn bản chỉ đạo về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn đề dư luận, trong nước và quốc tế quan tâm... Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

BCĐ 94 Quân ủy Trung ương cũng đã chủ động chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; bảo đảm trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; kiện toàn, phát triển nhanh lực lượng nòng cốt ở các cấp trong quân đội. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, các thông tin xấu độc trên không gian mạng với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. 

Các cơ quan chức năng ở các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; duy trì hoạt động có nền nếp; chủ động, nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Các cơ quan báo chí Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Trước những diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

naes3mwlji-64089_12161861101329618586_L2
Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm 2017, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo 94 Trung ương; chủ động tham mưu, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thông tin tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Quân đội; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế…

Hồng Pha

Bình luận

ZALO