Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 20/06/2021 08:33 GMT+7

Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biên phòng - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020), ngày 16-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học "Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Quang cảnh hội thảo Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh. Ảnh: Bàn Minh Đoàn

Hội thảo đã bổ sung, làm rõ thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động tại Tuyên Quang; làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược, những quyết sách của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chẩu Văn Lâm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang. Tham dự hội thảo còn có đại diện Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện lịch sử quân sự Việt Nam, đại diện các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn và các nhà khoa học; Lãnh đạo HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Tuyên Quang Khai mạc hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Cách đây 75 năm, toàn thể dân tộc ta, đồng bào ta đang sục sôi khí thế cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã đến Tuyên Quang xây dựng trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ đó, Tuyên Quang trở thành địa danh sâu đậm hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, phong cách, tầm nhìn chiến lược, những quyết sách đúng đắn, Người đã đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu đã trình bày những tham luận có giá trị, tập trung nêu bật các vấn đề chính: Tuyên Quang - căn cứ địa cách mạng trong tầm nhìn chiến lược giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Thủ đô” Khu giải phóng, nơi phát lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nơi An toàn khu và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang quyết tâm làm theo lời Bác, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp đổi mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, phát biểu kết luận hội thảo khẳng định: Tuyên Quang là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, luôn gắn bó với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Do đó, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn đặt các cơ quan đầu não thể hiện sự tin tưởng của Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nơi hoạt động cách mạng. Từ đó, khẳng định sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh. 37 tham luận mang đến Hội thảo, trong đó có 8 tham luận được trình bày tại Hội thảo đã nêu bật lên tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thông qua các sự kiện lịch sử, các quyết định vận mệnh của dân tộc được tổ chức tại Tuyên Quang, như: Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa; Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam lập ra Chính phủ lâm thời, thông qua Mười chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca...đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của Đảng, của Bác Hồ đối với vận mệnh đất nước trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, trong kháng chiến chống đế quốc Pháp xâm lược.

Hội thảo đã làm rõ trọng trách, sứ mệnh lịch sử của Tuyên Quang góp phần làm lên thắng lợi chung của cả nước; khẳng định vai trò hết sức quan trọng của Tuyên Quang trong việc bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ Trung ương Đảng đảm bảo bí mật, an toàn cho những quyết sách quyết định vận mệnh dân tộc. Việc lựa chọn Tuyên Quang làm căn cứ địa cách mạng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống lịch sử tốt đẹp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục nghiên cứu, thực hiện lời dạy của Bác Hồ tiếp tục sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và phát triển tỉnh xứng tầm với vị trí là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Bàn Minh Đoàn

Bình luận

ZALO