Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 09:41 GMT+7

Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020

Biên phòng - Sáng 18-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và Tuyên dương 90 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020, Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB), Gương mặt trẻ triển vọng (GMTTV) toàn quân năm 2020 dưới hình thức trực tuyến. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi lễ tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm và Tuyên dương. Ảnh: Trần Thường

Cùng dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP.

Diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ nêu rõ, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái xung phong đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viết nên những trang sử vàng chói lọi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm nên một thời đại oanh liệt - Thời đại Hồ Chí Minh; góp phần đưa nước ta từ một dân tộc nô lệ lầm than thành một quốc gia độc lập và ngày nay đang vững bước trên con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đối với Quân đội ta, qua gần 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của QĐND Việt Nam) được thành lập và hơn 69 năm kể từ khi có tổ chức đoàn đầu tiên trong Quân đội, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Quân đội, chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang, có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam anh hùng; phẩm chất, hình ảnh" Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng tỏa sáng.

Ghi nhận những cống hiến lớn lao đó, Đảng và Nhà nước đã tuyên dương gần 1.000 Anh hùng Lực lượng vũ trang đang ở độ tuổi thanh niên; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội đã tích cực bồi dưỡng, giới thiệu với các cấp ủy Đảng kết nạp hàng triệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên trở thành sĩ quan quân đội, cán bộ của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đoàn thể và chính quyền các địa phương.

Với thành tích, cống hiến đó, lực lượng thanh niên Quân đội được Đảng, Nhà nước tặng phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh.

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Đơn tặng Bằng khen cho 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Ảnh: Trần Thường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự trưởng thành, tiến bộ cùng những cống hiến, đóng góp to lớn của thanh niên Quân đội; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng, tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, chúc mừng thành tích của 90 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020, 10 GMTTB và 18 GMTTV năm 2020 được tuyên dương.

Chỉ rõ tình hình thế giới và khu vực những năm tới dự báo diễn biến phức tạp, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lưu ý, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao, đòi hỏi đoàn viên, thanh niên nói chung và đoàn viên, thanh niên trong Quân đội nói riêng phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để thanh niên Quân đội mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời gian tới cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng, tạo điều kiện tốt hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên; tin tưởng giao nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong đó, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, dám nghĩ, dám làm; xây dựng các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong Quân đội thật sự trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng “vừa hồng, vừa chuyên”.

Các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhất là về công tác thanh niên Quân đội trong thời kỳ mới; bám sát nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội và cơ quan, đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động phong phú về nội dung, sáng tạo về hình thức, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, của Đảng, Đoàn, Quân đội cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và từng đồng chí đoàn viên, thanh niên cần ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người thanh niên Quân đội có lý tưởng cách mạng cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong sáng về đạo đức, lối sống, mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy, có ý chí chiến đấu cao, thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Không ngừng phấn đấu, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí, trang bị kĩ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục tô thắm, làm đẹp hơn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là bộ phận ưu tú của thanh niên cả nước, tiêu biểu cho hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Đối với các GMTTB, GMTTV, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được tuyên dương cần tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, không chủ quan, thỏa mãn để luôn xứng đáng là hạt nhân nòng cốt, là tấm gương tiêu biểu của thanh niên Quân đội để tuổi trẻ toàn quân học tập và noi theo.

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã biểu dương, tặng Bằng khen cho 10 GMTTB và 18 GMTTV toàn quân năm 2020, 90 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020 trong toàn quân.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO