Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 09:47 GMT+7

Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013 - 2018

Biên phòng - Sáng 11-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

5bbefc2822f7c7ee1f000038
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nguyên Hải

Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018 được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, thu được nhiều thành tích và kinh nghiệm quý.

Hàng năm, Quân đội đã cử hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đến vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn. 5 năm qua đã giúp địa phương củng cố vững chắc hơn 30 ngàn tổ chức chính trị - xã hội, xóa nhiều thôn, bản “trắng đảng viên”, “trắng chi bộ”. Phối hợp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở cho các chức sắc tôn giáo; thu hút trí thức trẻ về công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Phát động các phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị.

Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng, phát động được phong trào quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tiêu biểu như hoạt động: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo” của các quân khu, quân đoàn, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt chính sách dân tộc”, “Tiếng kẻng vùng biên”… Trong 5 năm, các đoàn kinh tế - quốc phòng đã tiếp nhận 17.800 hộ dân với 128.000 nhân khẩu đến lập nghiệp; tạo việc làm cho 133.205 người, tổ chức kết nghĩa 3.900 hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc, bố trí định cư cho 370 hộ người Mông di cư từ phía Bắc vào địa bàn Tây Nguyên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng triệu lượt người; BĐBP nhận đỡ đầu 2.918 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

z89j_image003
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Nguyên Hải

Bên cạnh việc phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào “Dân vận khéo” còn đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo; giữ vững niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước, quân đội. Đồng thời, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của quân đội trong tình hình mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo của các đơn vị toàn quân trong 5 năm qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, thời gian tới, toàn quân cần tập trung quán triệt, thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chỉ huy, vao trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp và các tổ chức trong đơn vị với công tác dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, nhân rộng và duy trì bền vững những điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương ký kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết trong nghiên cứu, tham mưu thực hiện; giỏi tiếng dân tộc, hiểu biết giáo lý, giáo luật; dân vận tốt, tuyên truyền thuyết phục hiệu quả; xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt. Đặc biệt chú trọng quan tâm đào tạo cán bộ là con em vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

8qzs_image009
Thượng tướng Lương Cường trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Nguyên Hải

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã công bố và trao thưởng cho 40 tập thể và 50 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018.

Nguyên Hải

Bình luận

ZALO