Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 12:42 GMT+7

Tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim tài liệu tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Biên phòng - Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Dân tộc, đơn vị này đang tuyển chọn kịch bản cho Dự án sản xuất series phim tài liệu và phim ngắn (sitcom) “Cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết đồng lòng thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia”.

Thực tiễn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trong thời gian qua là chất liệu sinh động để các nhà làm phim sáng tác các tác phẩm tuyên truyền. Ảnh: Cẩm Linh

Theo đó, thực hiện Quyết định số 297/QĐ-UBDT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Ban hành Kế hoạch chi tiết và Quyết định thực hiện series phim tài liệu và phim ngắn (sitcom) “Cộng đồng các DTTS Việt Nam phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết đồng lòng thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia” năm 2023 và Chương trình mục tiêu quốc gia trên truyền hình thông tấn, năm 2023, Văn phòng Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyển kịch bản choDự án sản xuất series phim tài liệu và phim ngắn “Cộng đồng các DTTS Việt Nam phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết đồng lòng thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia".

Theo kế hoạch, Ủy ban Dân tộc sẽ tuyển chọn các kịch bản để sản xuất 15 tập phim tài liệu và 16 tập phim ngắn trong quý III và IV của năm 2023.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 có mục tiêu tổng quát là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO