Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 02:16 GMT+7

Từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, biển, đảo

Biên phòng - Thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 - 2022”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp triển khai các hoạt động VHTTDL và gia đình vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Lai Châu phối hợp tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Hua Bum, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Nhiều kết quả tích cực

Giai đoạn 2017-2022, Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh BĐBP đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VHTTDL vùng đồng bào DTTS; phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu VHTTDL vùng đồng bào các DTTS và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hoạt động văn hóa ở cơ sở tại khu vực biên giới, chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho quân dân biên giới.

Hai bên cũng phối hợp thực hiện tốt các chính sách, giải pháp quản lý Nhà nước về du lịch và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự biên giới quốc gia đối với hoạt động du lịch nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới về chủ quyền lãnh thổ, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến lĩnh vực VHTTDL vùng đồng bào DTTS; phối hợp tham gia quản lý văn hóa, phát triển hoạt động thể thao, du lịch ở địa phương, tích cực tuyên truyền đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Công tác phối hợp còn được hai bên thực hiện tốt tại các địa phương. Hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố thống nhất xây dựng chương trình hoạt động của các Tổ, Đội Tuyên truyền văn hóa phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của địa phương, tuyên truyền thông tin cổ động về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách của địa phương về các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quan hệ đối ngoại hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng điểm sáng văn hóa trên biên giới.

Nhiều tỉnh, thành đã tổ chức thành công Liên hoan các Tổ Tuyên truyền văn hóa, qua đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tăng cường các hoạt động tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền đối ngoại qua các cửa khẩu, cảng biển; quảng bá các danh lam thắng cảnh, các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của Việt Nam ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, BĐBP đã tham gia cùng với ngành VHTTDL quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao, các ấn phẩm văn hóa xuất, nhập qua biên giới; cùng vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với các hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái pháp luật, truyền bá văn hóa xấu độc vào địa bàn biên giới.

Nâng cao hiệu quả hoạt động VHTTDL và gia đình

Nhằm tổng kết và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo, ngày 9/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028 giữa hai cơ quan với chủ đề “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2023 - 2028”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao công tác phối hợp của hai cơ quan thời gian qua, nhất là sự phối hợp trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thể chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phối hợp ban hành nhiều chính sách bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng đồng bào DTTS; tổ chức nhiều hoạt động ngày hội, giao lưu, liên hoan VHTTDL theo vùng, miền và từng dân tộc.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, chương trình phối hợp đã đạt được những kết quả nhất định trên nhiều mặt, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh BĐBP đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028 tập trung vào các nội dung: Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Tổ, Đội Tuyên truyền văn hóa; tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn Biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc khu vực biên giới là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin, số liệu thống kê về hoạt động du lịch qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển. Phối hợp nghiên cứu, rà soát tham mưu giải pháp quản lý và cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch quốc tế qua cửa khẩu đường bộ, đường biển; quản lý và phát triển du lịch khu vực biên giới và hải đảo; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra thông tin hình thành cơ sở dữ liệu thống kê khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các DTTS Việt Nam, góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS...

Thùy Trang

Bình luận

ZALO