Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 08:31 GMT+7

Từng bước đẩy lùi tà đạo trên khu vực biên giới

Biên phòng - Do nhận thức hạn chế, một số bộ phận nhân dân ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên đang bị các đối tượng lôi kéo theo các tà đạo, đạo lạ. Mục đích của chúng làm biến tướng đức tin tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây rối an ninh trật tự địa bàn. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, BĐBP Điện Biên đã và đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy lùi hoạt động của tà đạo, đạo lạ, giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Pồn, BĐBP Điện Biên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Ảnh: Anh Dũng

Tính đến nay, có 22/29 xã biên giới của tỉnh Điện Biên có hoạt động tôn giáo và nhìn chung, các cơ sở, tín đồ tôn giáo cơ bản chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động tôn giáo thuần túy, trên địa bàn biên giới của tỉnh Điện Biên xuất hiện khoảng 59 hộ/297 khẩu tin theo các tà đạo, đạo lạ như: Bà cô Dợ; Lời sự sống Việt Nam; đạo Hoa Long; An bình hạnh phúc.

Đáng chú ý nhất là hoạt động của tà đạo Bà cô Dợ, với những nội dung tuyên truyền rất thâm độc. Theo điều tra của cơ quan chức năng, tà đạo Bà cô Dợ do đối tượng Vừ Thị Dợ (đang sống tại Mỹ) sáng lập, tuyên truyền và xâm nhập vào địa bàn khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên từ năm 2018, đến nay vẫn còn một số hộ tin theo. Đối tượng Thào A Chang, trú tại bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé và một số đồng bọn khác tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La… đang cầm đầu điều hành tuyên truyền tà đạo này.

Các đối tượng này lấy bài giảng từ nước ngoài, thông qua các ứng dụng của nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, giảng đạo cho các “tín đồ”. Mỗi buổi tuyên truyền tà đạo của chúng có nhiều đối tượng ở các nước trên thế giới tham gia, trong đó, có một số người sinh sống trên địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên. Trong quá trình rao giảng, các đối tượng sử dụng các bài hát được cải biên trên nền nhạc trẻ, nội dung chủ yếu là tuyên truyền mê tín dị đoan, đả kích các tôn giáo chính thống; chê bai, phỉ báng phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, tuyên truyền về ngày tận thế, việc vua Mông ra đời, kích động ly khai, tự trị, lôi kéo người theo tổ chức Bà cô Dợ, tham gia thành lập Nhà nước Mông… Âm mưu xuyên suốt của tổ chức tà đạo Bà cô Dợ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, gây mất ổn định tại địa bàn.

Từ thực tế trên, BĐBP Điện Biên đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ tà đạo trên địa bàn khu vực biên giới. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân, xác định lộ trình cụ thể giải quyết có hiệu quả các tà đạo trên địa bàn khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Pồn hướng dẫn người dân chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: Anh Dũng

Trong đó, năm 2022, các đơn vị BĐBP Điện Biên đã phối hợp với các huyện, xã biên giới và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tin theo tà đạo Bà cô Dợ; tổ chức tuyên truyền, vận động 109 buổi/1.647 người nghe/278 lượt cán bộ tham gia, tập trung vào trưởng các điểm nhóm đạo, tín đồ tôn giáo, các hộ gia đình theo tà đạo. Qua đó, đã vận động được 3 hộ/21 khẩu ký cam kết từ bỏ tà đạo Bà cô Dợ, tập trung tại bản Huổi Khon 1, Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; 1 hộ/5 khẩu ký cam kết bỏ sinh hoạt đạo lạ Nhân chứng Giê hô va.

Đồng thời, BĐBP Điện Biên tập trung xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với phong trào “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự” ở các xã, huyện biên giới có đồng bào theo tôn giáo, bị ảnh hưởng bởi các tà đạo. Tính đến nay, các đơn vị của BĐBP Điện Biên đã tổ chức tuyên truyền, vận động 81 tập thể và 3.398 hộ/4.412 cá nhân đăng ký tự quản đường biên giới; 3.398 hộ/4.412 cá nhân đăng ký tự quản mốc quốc giới; 302 tổ/1.682 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản.

Bên cạnh đó, BĐBP Điện Biên cũng phát huy vai trò của 4 đồng chí tham gia cấp ủy huyện biên giới; 9 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã; 29 cán bộ tăng cường giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã; 83 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 83 chi bộ, thôn, bản biên giới và 387 đảng viên phụ trách 1.634 hộ gia đình ở khu vực biên giới; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của các điểm nhóm tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng quy định của pháp luật và kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng tôn giáo. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp, cử lực lượng tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá vai trò, khả năng hoạt động của từng đối tượng cốt cán, cầm đầu các tà đạo trên địa bàn để tiến hành gọi hỏi, đấu tranh, giáo dục, răn đe.

Đại tá Bùi Thế Tuyên, Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên triển khai một số biện pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xóa bỏ tà đạo. Trọng tâm là chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, các huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tà đạo, kiên quyết không để phát sinh mới“.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở, trước hết là tập trung ở các xã bị ảnh hưởng bởi tà đạo và bố trí cán bộ ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt, phù hợp với đặc điểm dân cư và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, từng bước đẩy lùi tà đạo, làm trong sạch địa bàn” - Đại tá Bùi Thế Tuyên nhấn mạnh.

Viết Lam

Bình luận

ZALO