Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 02:14 GMT+7

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sức mạnh của nhân dân, Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tư tưởng đó luôn soi sáng công tác vận động quần chúng của BĐBP đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Kế thừa truyền thống của ông cha ta thuở trước “nước lấy dân làm gốc”, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” và quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào”; “Nước lấy dân làm gốc”; “Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Trong buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) ngày 28-3-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của Quân đội, của Công an nói riêng và toàn dân nói chung; là nhiệm vụ mà Quân đội và Công an phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt”. Do đó, để tổ chức, lãnh đạo, phát huy vai trò to lớn của quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải tăng cường mối liên hệ với quần chúng nhân dân.

Người đã khẳng định: “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được, cho nên việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở thành dễ dàng và làm được tốt”. Quần chúng nhân dân tạo thành “thiên la địa võng” để đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng BĐBP đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo, đồng thời tích cực xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh thông qua việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ nhân dân và địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, từ khi thành lập đến nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP không ngừng phấn đấu, rèn luyện với tinh thần “trung thành với Đảng, tận tụy với dân”, gắn bó chặt chẽ với nhân dân khu vực biên giới. Khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành phương châm hành động và mục tiêu phấn đấu của toàn lực lượng. Tinh thần vì nhân dân quên mình còn thể hiện ở ý chí quyết tâm, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm để bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với dân quân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Nhằm giúp các địa phương biên giới xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ BĐBP cho các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thường xuyên bám nắm địa bàn cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, nắm chắc tình hình, luôn lắng nghe tâm tư tình cảm, tận tình quan tâm, giúp đỡ nhân dân. Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”, “Biên giới với học đường”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”... đã góp phần thiết thực ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vững vàng bám trụ, xây dựng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Thông qua các mô hình, chương trình, phong trào do BĐBP chủ trì và tham gia thực hiện, đồng bào các dân tộc nơi biên giới hiểu rõ, đồng tình ủng hộ và thực hiện đúng, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương. Đồng thời, khơi dậy, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP cần phát huy vai trò to lớn của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới; tích cực triển khai các hoạt động “ba bám, bốn cùng”, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận Biên phòng toàn dân; thực hiện công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, BĐBP là lực lượng tiên phong đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan, các tập tục lạc hậu, xây dựng bản, làng văn hóa, gia đình văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương trên các tuyến biên giới ngày càng vững mạnh.

Đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác vận động quần chúng phải thực sự gần dân, với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc”; trau dồi tác phong công tác vận động “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, làm cho đồng bào thấy được tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề dân tộc và biên giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia có nội dung rộng lớn, sâu sắc và sáng tạo. Tư tưởng ấy tạo nên sức mạnh giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Vũ Đình Toản

Bình luận

ZALO