Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 10:36 GMT+7

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Biên phòng - Ngày 8-5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội thảo được tổ chức với hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tới dự và chủ trì hội thảo tại điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tới dự hội thảo tại điểm cầu TP Hà Nội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các địa phương, các nhà khoa học…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TTXVN.

*Giá trị soi sáng, dẫn đường của tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc diễn văn khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Kế thừa và phát triển các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại, nghiên cứu vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh và điều kiện cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống các quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân-khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng phát triển kinh tế-văn hóa, không ngừng nâng cao vật chất tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng; về xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Dân tộc ta, đất nước ta, Đảng ta biết ơn vô hạn đối với công lao như trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta nguyện kế tục trung thành, kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Người. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, vững bước đi lên trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, con đường vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, toàn nhân dân ta đã lựa chọn. Để hoàn thành được trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn đó, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên phải luôn khắc ghi trong tâm khảm của mình lời căn dặn của Người. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng "như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Trong thời gian chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 60 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Kế thừa các kết quả nghiên cứu trong thời gian vừa qua, cập nhật các tư liệu mới được công bố với tinh thần khoa học, các tham luận đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc ở từng nội dung, vấn đề theo chủ đề hội thảo đặt ra.

Quang cảnh buổi hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Các tham luận gửi tới hội thảo và phát biểu tại hội thảo đều thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều, trên quan điểm hệ thống hoàn thiện, lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn, đổi mới và phát triển, có ý nghĩa tư tưởng chính trị cao, có hàm lượng khoa học sâu sắc, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu đề ra của hội thảo.

Các tham luận một lần nữa khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Bằng những luận điểm, lý luận và thực tiễn, các tham luận đều thống nhất khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng cao cả và đẹp đẽ. Đó là biểu tượng sáng ngời về đạo đức, về ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất về tinh thần độc lập, tự chủ và bản lĩnh sáng tạo, về lòng yêu nước, thương dân tha thiết, về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và phong cách giản dị, khiêm tốn.

Chính vì vậy, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vì Người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập của Tổ quốc, tự do cho dân tộc và cho hạnh phúc của nhân dân, cho hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Nhiều tham luận đã khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thế giới thừa nhận và tôn vinh bởi đó là sự kết tinh giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại. Là sự thống nhất giữa bản chất khoa học và cách mạng, đổi mới và phát triển. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, dân tộc và thời đại, truyền thống và hiện đại, giữa lời nói và hành động. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn, quý giá đối với Đảng và dân tộc ta.

Khác với sự ra đời của nhiều hệ tư tưởng, lý luận trên thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trong quá trình đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Đó là sự đúc rút, tổng kết từ cuộc đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, nhưng vô cùng sôi nổi, phong phú, cao thượng và trong sáng của Người.

Hệ thống lý luận cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao bằng tinh thần cách mạng và khoa học. Người cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin là kim chỉ nam cho hành động, chứ không phải là kinh thánh. Bởi vậy, Người tiếp thu, vận dụng sáng tạo, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển phù hợp, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin trở nên sống động với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Các tham luận tiếp tục khẳng định tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là nội dung cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Cường Dũng.

Sự đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan và đầy sáng tạo của Hồ Chí Minh khi đặt cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo cách mạng vô sản gắn liền giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đồng thời khẳng định đi lên CNXH là con đường đúng đắn, tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới trong thời đại ngày nay-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH.

Bên cạnh đó, các tham luận phân tích, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại về vai trò sức mạnh to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh mang tầm chiến lược có giá trị khoa học, cách mạng và nhân văn sâu sắc bởi vì luôn đặt lợi ích của nhân dân, của con người ở vị trí trung tâm. Chính nhờ chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ, tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc, của các lực lượng yêu nước trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Trên cơ sở phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, một số bài tham luận đề xuất Đảng cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại toàn dân, tập hợp, phát huy sức mạnh của tất cả các tầng lớp nhân dân. Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

* Khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản

Đề cập đến giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, các tham luận đã đi sâu, phân tích làm sáng tỏ tâm huyết, công sức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức về công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên để tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Nhiều tham luận đã phân tích, luận giải sâu sắc, đồng thời đề xuất Đảng cần phải thường xuyên tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, lấy đó làm hạt nhân đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình trong Đảng; quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nước vì dân của cán bộ đảng viên; kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, chống chủ nghĩa cơ hội, cá nhân. Phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do dân, vì dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, thật sự là đạo đức là văn minh xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân.

Hội thảo đã nêu bật chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Nhiều tham luận đã khắc họa đậm nét tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo tiếp tục khẳng định Đảng và nhân dân Việt Nam luôn trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó vừa là nhu cầu vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Các tham luận đã làm sáng tỏ sự kế thừa, phát huy di sản vô cùng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta, làm rõ những thắng lợi vĩ đại của Đảng, của đất nước và của dân tộc trong 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng một lần nữa nhấn mạnh: Sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO