Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 18/06/2024 12:34 GMT+7

“Tự soi, tự sửa” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Biên phòng - Với tinh thần “tự soi, tự sửa” theo phong cách Hồ Chí Minh, 100% cán bộ, đảng viên BĐBP thành phố Hải Phòng luôn xác định học tập là công việc suốt đời và lựa chọn cho mình cách học phù hợp, cụ thể, gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao. Trên tinh thần đó, BĐBP thành phố đã coi đó là động lực quan trọng để thực hiện các mặt công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.

Lãnh đạo Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng luôn xác định rõ nội dung “tự soi, tự sửa” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện. Để xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc tự học, tự tu dưỡng và rèn luyện của mỗi cá nhân.

Qua đó, từng người, từng tập thể quân nhân và toàn lực lượng đều thống nhất nhận thức: Phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của mỗi người không phải do tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ.

Tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, mang tính chất xây dựng, có tình đồng chí, đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau và phải công khai trực tiếp. Với nhận thức đó, Đảng ủy BĐBP thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần tự biết rèn luyện, tự phê bình mình trước, rồi phê bình người khác sau; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo gương mẫu tự phê bình trước, cấp dưới tự phê bình sau, rồi mới đến toàn thể đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình.

Mỗi cán bộ, đảng viên tự đặt ra phương pháp để kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê bình với sửa chữa khuyết điểm... Đặc biệt, khi thực hành tự phê bình và phê bình, cấp ủy các cấp phải phát huy tốt tinh thần dân chủ, không áp đặt, soi mói. Nhờ đó, có nhiều sáng kiến đã tập trung được trí tuệ tập thể trong sinh hoạt Đảng, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Đại tá Phạm Hồng Phong chủ trì Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng. Ảnh: CTV

Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các đơn vị phát huy cao độ vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng để quần chúng noi theo. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức người cán bộ Biên phòng; tích cực nghiên cứu, tìm tòi nhiều cách làm sáng tạo để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, thật sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị và toàn xã hội.

Thực hiện tốt việc nêu gương, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu “tự soi, tự sửa” trong tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện; nghiêm khắc phê phán những cán bộ, đảng viên thiếu cố gắng, dựa dẫm, ỷ lại, lười học tập, không chịu tu dưỡng, rèn luyện...

Cùng với các giải pháp trên, để việc “tự soi, tự sửa” đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị tích cực xây dựng môi trường tốt để cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác của mình. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt; tập trung xây dựng tổ chức Đảng, nhất là cấp ủy, chi bộ thực sự vững mạnh, đoàn kết.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị đều gương mẫu; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo không khí cởi mở, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận, phát biểu thể hiện chính kiến của mình... làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, phát huy được trí tuệ tập thể, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; kịp thời khắc phục những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn an tâm tư tưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, được cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch hằng năm, từng giai đoạn, nhiệm vụ, hiệu quả “tự soi, tự sửa” theo phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào nhận thức và hành động; trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng, không chỉ bó hẹp trong tổ chức Đảng mà còn ở tất cả các tổ chức quần chúng; không chỉ trong sinh hoạt Đảng mà cả trong giao ban, hội ý đều tiến hành “tự soi, tự sửa”.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp có trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở chi bộ được nâng lên, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là: Phát huy tốt vai trò làm nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác nắm tình hình trên biển, duy trì thực hiện tốt Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới, vùng biển, cửa khẩu cảng của thành phố; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn...

Kết quả trong thực hiện “tự soi, tự sửa” thời gian qua là cơ sở để BĐBP thành phố Hải Phòng tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Hải Phòng

Bình luận

ZALO