Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 29/07/2021 02:10 GMT+7

Từ ngày 1-7: Tổng điều tra kinh tế các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Biên phòng - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 (bắt đầu từ ngày 1-7 đến 30-7-2021) thực hiện thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng về tình hình sản xuất kinh doanh, kinh tế số, thương mại điện tử và sản phẩm đặc thù của các ngành và địa phương.

Áp phích tuyên truyền cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Nguồn: Internet

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã/phường/thị trấn rộng khắp cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và trên 45 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Dự kiến, lực lượng tham gia Tổng điều tra kinh tế giai đoạn này là khoảng 30 nghìn người, trong đó, khoảng 25 nghìn điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và có thể sử dụng thành thạo các thiết bị di động thông minh (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các thông tin thu thập bao gồm: Thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu và tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở; thông tin về lao động, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh.

Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các thông tin thu thập bao gồm: Thông tin về tên, địa điểm, người đứng đầu cơ sở, loại hình tôn giáo, tín ngưỡng; thông tin về lao động, tài sản, hoạt động và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở.

Kết quả này cùng với thông tin của khối doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã được thu thập giai đoạn 1 để tổng hợp bức tranh chung phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển; là căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thu thập thông tin là 5 năm một lần. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27-02-2020 của Thủ tướng Chính phủ, là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam.

Giai đoạn 1 của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 từ ngày 1-3 đến ngày 30-5-2021 thực hiện thu thập thông tin từ các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp; hiệp hội. Riêng đối với các địa phương có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên được hoàn thành công tác thu thập thông tin của các doanh nghiệp trong tháng 8-2021.

Tuấn Khang

Bình luận

ZALO