Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/10/2021 07:07 GMT+7

Tự hào truyền thống đơn vị anh hùng

Biên phòng - Sau ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) - tiền thân của BĐBP gần 2 tháng, ngày 23-4-1959, Bộ Công an đã ra Nghị định số 153/NĐ về việc “Thành lập 4 Cục gồm: Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Trinh sát, Cục Hậu cần thuộc Ban Chỉ huy CANDVT Trung ương”. Từ đó đến nay, Cục Chính trị luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về hoạt động công tác Đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT); đồng thời tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng; lập được nhiều thành tích, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước và nhiều phần thưởng cao quý.

zwi7_12b
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP kiểm tra tủ sách pháp luật tại La Lay, Đắk Rông, Quảng Trị. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Sinh thời, khi huấn thị về CTĐ, CTCT trong lực lượng vũ trang, Bác Hồ luôn kiên định phương châm “người trước, súng sau”, “chính trị trọng hơn quân sự”, luôn xác định xây dựng người quân nhân cách mạng là nền tảng, cốt lõi của sự nghiệp xây dựng quân đội; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm xây dựng các tổ chức và con người trong quân đội vững mạnh toàn diện.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, ngay từ những ngày đầu thành lập, Cục Chính trị CANDVT đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và triển khai hướng dẫn thực hiện các mặt CTĐ, CTCT trong chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong những năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính trị đã thâm nhập về các thôn, xóm, bản làng, hòa cùng với nhân dân để tuyên truyền, vận động, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới.

Ở từng giai đoạn lịch sử, Cục Chính trị đã tham mưu, đề xuất ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác dân vận, địch vận phục vụ yêu cầu bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến và các mục tiêu quan trọng ở nội địa, để lại dấu ấn rõ nét. Từ năm 1959 đến 1964, đây là giai đoạn đầu của lực lượng CANDVT vừa tổ chức xây dựng đồn, trạm, vừa triển khai lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới và nội địa miền Bắc XHCN. Khi biên giới Việt - Lào xảy ra căng thẳng, Cục Chính trị đã kịp thời ban hành "CTCT - địch vận ở biên giới Việt - Lào".

Cục Chính trị còn hướng dẫn các đơn vị CANDVT tuyến biên giới Việt - Trung, biên giới Việt - Lào cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các thôn xóm, bản làng thâm nhập vào nhân dân, kiên trì tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng thấy rõ tính ưu việt của chế độ ta và vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù; hướng dẫn thực hiện mô hình "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), tiến đến "bốn cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bàn bạc với dân), sống đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân của các tổ, đội CANDVT.

Đầu năm 1959, tình hình biên giới phía Bắc diễn biến hết sức phức tạp, bọn đặc vụ, phản động cấu kết với bọn tàn quân xưng vua, nổi phỉ ở khu vực Đồng Văn, Hoàng Su Phì gây bạo loạn phá hoại biên giới Hà Giang. Trước tình hình trên, Cục Chính trị cử nhiều đoàn cán bộ đến Hà Giang phối hợp với các lực lượng tấn công chính trị kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ vận động phỉ ra hàng và bắt sống nhiều tên đầu sỏ, kịp thời chặn đứng kế hoạch gây bạo loạn của chúng trong vùng, phá vỡ âm mưu gây phỉ ở Mèo Vạc. Cuối năm 1960, tình hình biên giới Việt - Lào lại diễn biến phức tạp, Cục Chính trị tham mưu thành lập các đội công tác trực tiếp sang giúp bạn ổn định tình hình. Qua 9 tháng hoạt động, các đội công tác đã giúp bạn thu được nhiều kết quả trên nhiều mặt công tác.

Trong giai đoạn đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Cục Chính trị CANDVT ban hành nhiều hướng dẫn sát thực tế như: CTĐ, CTCT trong tình hình mới, công tác địch vận trong phòng và chống gián điệp biệt kích, công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ bí mật cho những người làm nghề trên biển và cách khai báo nếu bị địch bắt, nhằm giữ gìn bí mật. Ở những vùng xung yếu ven biển, Cục cử nhiều đoàn công tác xuống các đơn vị phối hợp với các lực lượng ở địa phương củng cố, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ trị an.

Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Cục Chính trị tăng cường cán bộ xuống các đơn vị vùng núi chỉ đạo điểm công tác vận động quần chúng. Vận động bà con các dân tộc không tiếp tế lương thực, thực phẩm; không chỉ đường cho bọn gián điệp biệt kích, phỉ; không che giấu người lạ trong nhà... Tại Vĩnh Linh, Quảng Bình, Cục Chính trị tăng cường cán bộ bám trụ ở cơ sở, cùng với địa phương hoàn chỉnh các phương án chiến đấu và phòng chống gián điệp biệt kích.

Chỉ tính trong 2 năm 1965, 1966, các đơn vị CANDVT đã bắt 25 toán gián điệp biệt kích của Mỹ - ngụy, gồm 189 tên, thu nhiều vũ khí và phương tiện xâm nhập phá hoại miền Bắc. Thắng lợi to lớn trong đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích thời kỳ này đã góp phần đập tan âm mưu thâm độc “đánh cộng sản trong lòng cộng sản” của đế quốc Mỹ và tay sai, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở miền Bắc.

Trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, Cục Chính trị đã tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo CTĐ, CTCT trong bảo vệ biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Xây dựng BĐBP trong tình hình mới”, Cục Chính trị đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP nhiều chủ trương và hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc quán triệt nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời kỳ đổi mới toàn diện và phức tạp, nhiệm vụ xây dựng lực lượng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh luôn đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới ngày càng cao.

Với những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Cục Chính trị đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 12 Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), cùng nhiều hình thức khen thưởng khác. Đặc biệt, năm 2017, Cục Chính trị BĐBP vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang  nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

CTĐ, CTCT đã bám sát thực tiễn các tuyến biên giới và nhiệm vụ công tác biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống các loại tội phạm; xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Cục Chính trị đã không ngừng đổi mới lề lối tác phong công tác, tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản, sâu sát cơ sở, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt CTĐ, CTCT trong mọi hoạt động của BĐBP.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, với nhiều tên gọi như: “Phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản”; Thầy thuốc quân hàm xanh, Thầy giáo quân hàm xanh, Chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh... Đồng thời, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh BĐBP cử gần 500 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn, giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương hoan nghênh và đánh giá cao.

Đặc biệt, Cục Chính trị đã tham mưu và trực tiếp triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa chính trị và giá trị nhân văn sâu sắc, như “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”... Qua đó, góp phần huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp, các địa phương cùng chung sức xây dựng biên cương Tổ quốc, coi đây là nền tảng, chỗ dựa vững chắc cho công tác biên phòng và xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, Cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn BĐBP các tỉnh, thành biên giới đất liền tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; tham mưu, phối hợp tổ chức thành công các chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”, “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới” và “Giao lưu hợp tác công tác chính trị” với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng.

Đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong BĐBP, 59 năm qua, Cục Chính trị BĐBP luôn luôn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn, góp phần quan trọng đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng.

Hà Phương

Bình luận

ZALO