Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 07/12/2022 08:29 GMT+7

Hà Giang:

Truyền dạy hát then, đàn tính cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới

Biên phòng - Trong các ngày từ 25 đến 30-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã mở lớp truyền dạy hát then, đàn tính cho cán bộ văn hóa cơ sở, các nghệ nhân và đông đảo nhân dân các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần.

j3iw_a1-1.jpg
Lớp truyền dạy hát then, đàn tính tại huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Tại khóa học, 36 học viên tham gia lớp tập huấn được các nghệ nhân hướng dẫn và truyền dạy lý thuyết sơ lược về nguồn gốc xuất xứ của loại hình nghệ thuật hát then và đàn tính; tính chất của các làn điệu then và thực hành về các làn điệu then của dân tộc Tày…

Đây là hoạt động giúp cho việc duy trì và bảo tồn loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian của dân tộc thiểu số ở các địa phương. Thông qua lớp học sẽ tạo điều kiện để phát triển và nâng cao trình độ về hát then, đàn tính trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn các huyện.
 
Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang sẽ tiếp tục mở các lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, thổi kèn của dân tộc Mông và các dân tộc thiểu số như Lô Lô, Pu Péo, Cờ Lao, La Chí, Bố Y, Phù Lá… góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

 
Thu Hương

Bình luận

ZALO