Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 24/04/2024 01:37 GMT+7

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên phòng - Ngày 7-4, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại hội nghị. Ảnh: Thuỳ Trang

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tập trung quán triệt định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; nêu rõ các quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể: Quan điểm về chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững; quan điểm về động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Nghị quyết của Đảng lần này có các điểm mới đáng chú ý như: Sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ về tư tưởng chỉ đạo; xác định mục tiêu cao và sát, hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Báo cáo xây dựng Đảng nêu 3 giải pháp đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Về Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, các đại biểu đã được nghe 4 chuyên đề gồm: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; Phát huy vai trò người cao tuổi trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Thuỳ Trang

Bình luận

ZALO