Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 04:14 GMT+7

Trung tướng Đỗ Danh Vượng làm việc với Cục Chính trị BĐBP về công tác năm 2022

Biên phòng - Chiều 5-5, tại Hà Nội, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì buổi làm việc với Cục Chính trị BĐBP về công tác năm 2022.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trần Đức

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo kết quả công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Chính trị BĐBP đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế, triển khai toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, một số nội dung đạt kết quả tốt. Nổi bật là, Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2022; học tập các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về quân sự, quốc phòng, biên phòng; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng đảm bảo sâu rộng, có hiệu quả.

Đồng thời, Cục Chính trị BĐBP tham mưu đổi mới nội dung, biện pháp công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong điều kiện quân số phân tán và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biển, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” cấp Trung ương; tổ chức tốt hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; làm tốt công tác phục vụ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 và Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

Cục Chính trị BĐBP đã chuẩn bị tốt nội dung làm việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương với Thường vụ Đảng ủy BĐBP; tham mưu cho Đảng ủy BĐBP ban hành Nghị quyết về tăng cường chấp hành kỷ luật, pháp luật, giữ vững kỷ cương trong BĐBP; Nghị quyết lãnh đạo công tác của khẩu trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tinh hình mới…

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Đỗ Danh Vượng biểu dương các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Cục Chính trị BĐBP đã có nhiều cố gắng trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai toàn diện các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng lưu ý, từ nay đến cuối năm 2022, khối lượng công việc của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Cục Chính trị BĐBP rất lớn, vì vậy, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cần rà soát lại các công việc được giao và tiến trình thực hiện; rà soát, bổ sung đầy đủ, kịp thời các quy chế, quy định; xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn đọng…

Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Cục Chính trị BĐBP thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, đảm bảo chặt chẽ, nhịp nhàng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022.

Trần Đức

Bình luận

ZALO