Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 07:46 GMT+7

Trung tâm Huấn luyện BĐBP: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Biên phòng - Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Huấn luyện BĐBP và Viện Kiểm sát Quân sự BĐBP về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, ngày 15/9, tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP, Viện Kiểm sát Quân sự BĐBP tổ chức tuyên truyền 2 chuyên đề: Luật Quốc phòng Việt Nam và Nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của quân nhân ngoài doanh trại.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự BĐBP phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện BĐBP và Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự BĐBP dự buổi tuyên truyền.

Trước đó, tháng 8/2020, hai đơn vị đã ký Quy chế phối hợp các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: Hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tư pháp nói chung, các cơ quan tư pháp trong Quân đội và BĐBP nói riêng; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về cải cách tư pháp; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật có liên quan đến đời sống, sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người; các văn bản về hình sự, tố tụng hình sự; dân sự, tố tụng dân sự; về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật phòng, chống tham những; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường Bộ. Tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong Quân đội và BĐBP; những giải pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật trong BĐBP và các nội dung cần tuyên truyền khác liên quan đến hoạt động của BĐBP.

Các nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", phấn đấu đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Đoàn Chung

Bình luận

ZALO