Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/07/2024 05:17 GMT+7

Diễn văn bế mạc Đại hội do Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình bày:

Trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Biên phòng - Sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: QĐND

Đại hội đã nghiêm túc lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao với các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương trình Đại hội. Đại hội đánh giá cao các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổng kết sâu sắc kết quả lãnh đạo của nhiệm kỳ qua, đề xuất quyết nghị những vấn đề mới theo sự phát triển của thực tiễn, bảo đảm tính liên tục, nhất quán trong xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của quân đội.

Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự đùm bọc, chở che của Nhân dân cả nước; toàn Đảng bộ đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu xây dựng, phát triển đất nước.

Đại hội thống nhất cao và xác định quyết tâm xây dựng ĐBQĐ trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu. Tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến năm 2025 hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; phấn đấu đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng đạt trình độ hiện đại và từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời lựa chọn bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng là những đồng chí ưu tú, đại diện cho ý chí, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ của ĐBQĐ, có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội và quán triệt, cụ thể hóa, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong ĐBQĐ và toàn quân.

Đại hội vui mừng, phấn khởi, trân trọng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thông báo với toàn quân, Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Nhân dân cả nước đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và dành tình cảm thân thiết đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự có mặt của các đồng chí đại biểu đã đem đến cho Đại hội sự cổ vũ, động viên to lớn.

Đại hội biểu dương và cảm ơn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân, trong nhiều tháng qua đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua, lập nhiều thành tích góp phần cổ vũ, động viên và đưa đến thành công của Đại hội.

Đại hội biểu dương các tiểu ban, bộ phận và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ giúp việc đã nỗ lực, tích cực giúp Quân ủy Trung ương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội đã có nhiều việc làm thiết thực, tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm quốc phòng, ấn phẩm văn hóa phản ánh sinh động thành tựu 5 năm qua của toàn quân với Đại hội.

Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đã thường xuyên, kịp thời đưa tin, phản ánh kết quả đại hội đảng các cấp trong quân đội và quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI đến được với đồng bào, chiến sĩ cả nước nhanh nhất, thiết thực và hiệu quả nhất.

Phấn khởi, tự hào với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn. Với tinh thần trách nhiệm cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nhìn thẳng sự thật, thời gian tới, Đảng bộ và toàn quân cần tập trung mọi nỗ lực khắc phục cho được những mặt còn hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra.

Từ phương hướng, mục tiêu Đại hội đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI vào cuộc sống.

Đảng bộ và toàn quân tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới, như lời căn dặn, chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội.

Một lần nữa thay mặt ĐBQĐ và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại hội xin hứa với Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nguyện đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với niềm tin thắng lợi về thành công của Đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân

Bình luận

ZALO