Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 05:43 GMT+7

Trọn niềm tin yêu vào Đảng

Biên phòng -

Với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau đây là một số hình ảnh bên lề Đại hội.

H.L (Thực hiện)

Bình luận

ZALO