Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 03:21 GMT+7

Trò đánh tráo khái niệm, “vơ đũa cả nắm”

Biên phòng - Từ khi Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chúng ta kiên quyết đưa ra xử lý những cá nhân dù ở bất cứ cương vị nào. Trong thời gian qua, có nhiều cá nhân giữ các vị trí cao trong hệ thống chính trị, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vi phạm pháp luật cũng đã được đưa ra xét xử. Việc xét xử những cá nhân “không có vùng cấm” đã đem lại niềm tin vào sự trong sạch và tính chiến đấu của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Phú Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương giúp dân làm cầu dân sinh. Ảnh: Xuân Hiền

Tuy nhiên, lợi dụng vào những sai sót, khuyết điểm của số cán bộ có vi phạm này, các thế lực thù địch, phản động lại giở trò “vơ đũa cả nắm”, đổ vấy cho chất lượng cán bộ của Đảng. Từ đó, chúng suy diễn ra, những sai lầm đó từ Đảng và do Đảng. Thực chất của luận điệu trên là trò “vơ đũa cả nắm”, “đánh tráo khái niệm” của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, bôi xấu và làm mất niềm tin của Đảng trong nhân dân.

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng đã nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đảng viên là thành tố cơ bản cấu thành các tổ chức đảng và toàn Đảng. Chất lượng đội ngũ đảng viên quy định chất lượng các tổ chức đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng đối với xã hội do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tập 7, trang 235-236). Hơn 90 năm qua, cùng với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng, đại đa số đảng viên của Đảng được rèn luyện, thử thách, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đại đa số đảng viên luôn tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng, giữ gìn lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân và được nhân dân tin yêu.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng, một số đảng viên chịu tác động ảnh hưởng từ bên ngoài, bản thân đã không còn giữ vững được bản lĩnh cách mạng, lập trường tư tưởng đã có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Biểu hiện ấy đã được chỉ rõ trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Một số ít đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, bị cuốn theo lối sống thực dụng nên đã phai nhạt về lý tưởng, tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vun vén lợi ích cá nhân, làm giàu bất chính, nói không đi đôi với làm, ngại học tập, thiếu ý thức đoàn kết trong Đảng.

Nói như thế để thấy rằng, giữa từng cá nhân đảng viên với tổ chức là có sự thống nhất, nhưng đó là sự thống nhất từ trong lý tưởng, mục tiêu cho đến hành động. Một khi, cá nhân đó không còn chung lý tưởng, mục tiêu, không còn giữ được phẩm chất, đạo đức như yêu cầu của tổ chức thì cá nhân đó đã tự tách rời tổ chức và không thể đại diện cho tổ chức mà họ đang tham gia. Những hành vi lợi dụng chức quyền, vị trí công việc để tham nhũng, làm giàu bất chính, sách nhiễu, ức hiếp nhân dân, gia trưởng, độc đoán, kèn cựa địa vị, ý thức kỷ luật kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây mất đoàn kết nội bộ không có trong tổ chức. Hành vi ấy chính là sự tự “phân hóa”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của mỗi cá nhân. Những hành vi vi phạm pháp luật của mỗi cá nhân đảng viên đi ngược với yêu cầu về phẩm chất đạo đức của Đảng là hành vi gây hậu quả xấu, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng ta và chế độ.

Việc các thế lực thù địch bám lấy những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng của một cá nhân đảng viên để cho rằng đó là do Đảng, từ Đảng là trò “vơ đũa cả nắm”, đánh tráo khái niệm, đánh đồng sự vật, hiện tượng. Những sai phạm mà có ở một cá nhân đảng viên nào đó, không gì khác, đó chính là sự tha hóa, mang tính chủ quan, nó cũng phù hợp với quy luật đào thải như của tự nhiên, xã hội và tư duy. Tuy nhiên, mỗi cá nhân ấy sinh hoạt trong một tổ chức nhất định. Để xảy ra có một cá nhân có những hành vi vi phạm phẩm chất, đạo đức, gây ảnh hưởng xấu đến Đảng có một phần trách nhiệm của tổ chức. Đó là tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục, kiểm tra, quản lý và xây dựng chất lượng đội ngũ đảng viên trong tổ chức của mình. Song, những hoạt động ấy chỉ mang tính chất giáo dục, ngăn chặn, là yếu tố khách quan quan trọng chứ không phải là yếu tố chủ quan giữ vai trò quyết định.

Lấy một cá nhân đơn lẻ, áp đặt cho cả một tổ chức, lấy cái riêng biệt quy chụp cho cả một cái chung, đấy chính là trò ngụy biện, lập lờ “đánh lận con đen”, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu chia rẽ nội bộ, gây mất niềm tin giữa Đảng với nhân dân mà lâu nay chúng vẫn áp dụng. Mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch vẫn không hề thay đổi, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ từ cách định hướng sai trong nhận thức xã hội từ một việc làm đúng đắn của Đảng. Nhận thức đúng sự vật, hiện tượng, hiểu đúng bản chất của quá trình về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trong công cuộc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, củng cố xây dựng Đảng là một yêu cầu cao trong giai đoạn hiện nay.

Phạm Quế Nghi

Bình luận

ZALO