Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 10:12 GMT+7

Triển lãm hơn 100 bức ảnh "70 năm thi đua yêu nước"

Biên phòng - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), ngày 28-5, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền,Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Triển lãm ảnh “70 năm thi đua yêu nước.”

s5ti_1
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các học sinh Thủ đô có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tốt. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh tư liệu phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước 70 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, từ Đại hội anh hùng, chiến sỹ thi đua trong những năm kháng chiến đến Đại hội Thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới; từ các phong trào lớn trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như: "Hũ gạo kháng chiến", "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm", Thanh niên “Ba sẵn sàng" , Phụ nữ “Ba đảm đang", “Gió Đại Phong”...

Các bức ảnh phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Ðền ơn đáp nghĩa", “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

xq9s_2
Các em học sinh xem Triển lãm "70 năm thi đua yêu nước". Ảnh: Thanh Thuận

Trong 70 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần động viên toàn dân tộc đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế; góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm trưng bày đến hết ngày 3-6.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO