Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/07/2021 03:18 GMT+7

Bình Phước:

Triển khai xây dựng Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Biên phòng - Ngày 17-8, tại UBND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh, BCH Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng “Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”.

Hội nghị nhằm tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh, nhất là nhân dân trên địa bàn biên phòng, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Các đại biểu tham gia hội nghị được nghe một số nội dung như: Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 7210/HD-BQP, ngày 13-8-2015 của Bộ Quốc phòng “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Phước ngày 25-9-2015 về việc “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29-4-2014 của Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền”; Thông tư 43/TT-BQP ngày 28-5-2015 của Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 34/2014NĐ-CP ngày 29-4-2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; Kế hoạch số 60/Kh-UBND, ngày 29-3-2016 của UBND tỉnh tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 169/HD-BCĐ, ngày 4-7-2016 của Ban chỉ đạo số 01 về “Triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT, ngày 29-7-2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về “Xây dựng khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm phối hợp các lực lượng trong việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Đồng chí đề nghị UBMTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới kết hợp với xây dựng nông thôn mới; chú trọng, nâng cao phát triển kinh tế của người dân khu vực biên giới; MTTQ các cấp cần đổi mới hình thức vận động, bám sát cơ sở, chủ động tham mưu chính quyền để tuyên truyền pháp luật, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Thế Cường

Bình luận

ZALO