Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 20/06/2024 09:11 GMT+7

Triển khai toàn diện các nội dung công tác kỹ thuật

Biên phòng - Sáng 8-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác kỹ thuật toàn quân năm 2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình bày báo cáo trung tâm công tác kỹ thuật toàn quân năm 2020, triển khai những nội dung hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện Chỉ lệnh công tác kỹ thuật năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, ngành kỹ thuật toàn quân đã quán triệt, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác kỹ thuật theo Chỉ lệnh công tác kỹ thuật. Cơ quan kỹ thuật các cấp nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch được phê duyệt. Ngành kỹ thuật toàn quân tham gia bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT đúng, đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ ngày càng cao.

Các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt VKTBKT cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và Đại hội Đảng các cấp, tham gia hội thao quân sự quốc tế, phục vụ các hội nghị ASEAN, đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Toàn quân duy trì tốt hệ số kỹ thuật VKTBKT, làm chủ huấn luyện, khai thác nhiều chủng loại VKTBKT mới, hiện đại; tiến hành cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa một số VKTBKT; kiện toàn hệ thống tổ chức ngành kỹ thuật quân đội và Tổng cục Kỹ thuật; triển khai các đề án quy hoạch, đầu tư, cơ cấu lại tổ chức ngành kỹ thuật đạt kết quả tốt. Toàn ngành hoàn thành chất lượng cao vai trò Cơ quan Thường trực Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (CVĐ 50).

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành kỹ thuật toàn quân đạt được năm 2020. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo ngành kỹ thuật bảo đảm tốt VKTBKT cho các nhiệm vụ; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Các đơn vị nỗ lực thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, quản lý, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, bảo đảm an toàn mọi mặt.

Trong năm 2021, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung theo Chỉ lệnh công tác kỹ thuật, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 chuyển sang; tập trung nguồn lực bảo đảm kỹ thuật tốt, huấn luyện, khai thác làm chủ VKTBKT hiện có, nhất là các loại thế hệ mới, hiện đại. Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt CVĐ 50, xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm công tác kỹ thuật, bảo đảm toàn tuyệt đối kho tàng và an toàn mọi mặt cơ quan, đơn vị, cơ sở kỹ thuật.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO