Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 21/01/2021 09:23 GMT+7

Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ chương trình phối hợp công tác dân vận

Biên phòng - Sáng 3-11, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2016, ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT đồng chủ trì Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

10phs5vm3k-55147_1744760689314516376_L2
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu Bộ Quốc phòng và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 5 năm qua, Ban Dân vận Trung ương và TCCT đã phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần làm cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thấy rõ giá trị của độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện các phong trào, cuộc vận động và các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị Quân đội với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở các cấp; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

vdha4j3blk-55147_17166667741984926230_L4
 Đồng chí Trương Thị Mai và Thượng tướng Lương Cường trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích tốt trong công tác dân vận. Ảnh: Hồng Pha

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều ý kiến tâm huyết, tiếp tục khẳng định và làm rõ kết quả Chương trình phối hợp công tác dân vận 5 năm qua; thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011-2016 đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp về công tác dân vận; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, bám sát cơ sở, sát thực tiễn, sát địa bàn; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”…

2v9uiy83et-55147_2131456113673050146_L5
Đồng chí Trương Thị Mai và Thượng tướng Lương Cường ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Hồng Pha

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, hội nghị xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và TCCT QĐND Việt Nam giai đoạn 2016-2021; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của Quân đội; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động cách mạng do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động; tích cực tham gia xây dựng địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hội nghị cũng đã xác định cụ thể 5 nhóm nhiệm vụ, 6 giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Bằng khen cho 56 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận những năm qua.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO