Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/04/2024 05:13 GMT+7

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Biên phòng - “Trong 10 năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Quân đội đã được thực hiện bài bản, quy mô và nghiêm túc, chú trọng đổi mới cách thức tổ chức, vừa bảo đảm triển khai trên diện rộng, vừa tổ chức theo chiều sâu gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Quân đội. Nhiều hình thức, mô hình hay, cách làm hay đã được áp dụng hiệu quả, có giá trị, được nhân rộng không chỉ trong toàn quân mà cả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước” - Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBDGPL Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết hơn 1 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371).

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá: “10 năm qua, công tác PBGDPL đã được quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ ở các cấp, nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của các cơ quan, đơn vị; hình thức đa dạng, phong phú, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả”.

Theo thông tin tại hội nghị, thực hiện Luật PBGDPL, trong 10 năm qua, nền nếp, chế độ, quy định công tác PBGDPL trong Quân đội được thực hiện khoa học, thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở.

Toàn quân có 4.951 tủ sách pháp luật được thành lập và đang hoạt động. Trong 10 năm qua đã có 13 đề án về PBGDPL được lãnh đạo, triển khai thực hiện trong Quân đội đạt hiệu quả, nhiều đề án đạt hiệu quả cao như Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đã biên soạn 86 loại tờ rơi, tờ gấp pháp luật, mua 65 đầu sách pháp luật, biên tập 60 tiểu phẩm, phát hành 20 chuyên đề PBGDPL; xây dựng 1.420 ngăn sách, tủ sách pháp luật; in 6 loại tài liệu, với 100.000 cuốn bằng các thứ tiếng dân tộc.

100% các xã, phường biên giới đã thành lập câu lạc bộ tư vấn pháp luật; tư vấn cho trên 600.000 lượt quần chúng nhân dân trên địa bàn; thành lập trên 1.560 tổ tuyên truyền pháp luật ở cơ sở.

Qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ổn định, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, quân đội không ngừng được nâng cao. Số vụ việc, số người vi phạm năm sau giảm hơn năm trước, góp phần từng bước nâng cao sức mạnh của Quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 10 năm qua, BĐBP đã phối hợp với các địa phương vùng biên giới, hải đảo duy trì trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 1.084 trung tâm tư vấn pháp luật; trên 1.000 tổ tuyên truyền pháp luật; gần 10.000 tổ hòa giải.

Các đơn vị Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền, PBGDPL mỗi tuần từ 1-2 buổi (vào ngày chợ phiên, tại các bãi ngang, các cảng cá khi ngư dân đi khai thác làm ăn trên biển về...). Tổ chức hàng nghìn đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, gần 145.000 buổi tuyên truyền, PBGDPL, thu hút trên 6,8 triệu lượt người nghe...

Về thực hiện Đề án 1371, với tinh thần chủ động và trách nhiệm, các đơn vị Quân đội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương huy động tối đa mọi nguồn lực, nhân lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án; xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trái phép, tình trạng di, dịch cư tự do và khiếu nại vượt cấp ở nhiều địa phương giảm; ý thức quốc gia, quốc giới, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của người dân được nâng lên đã góp phần ổn định an ninh trật tự, kiềm chế tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương; thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Thượng tướng Võ Minh Lương đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và chính quyền các địa phương.

“Xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán của từng địa phương, đơn vị; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo” - Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu đa dạng hóa các mô hình PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; nhân rộng mô hình tổ tư vấn pháp luật, mô hình “mỗi tuần một câu hỏi”, sân khấu hóa nội dung PBGDPL...; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận, phong trào thi đua, các đề án, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị Quân đội...

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp đem lại hiệu qủa cao trong công tác tuyên truyền Luật PBGDPL; khắc phục một cách tích cực nhất những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật PBGDPL; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL thực hiện sát đúng với tình hình địa bàn, đối tượng...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 67 tập thể và 68 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác PBGDPL.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO