Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/09/2021 10:39 GMT+7

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 sát thực tiễn và gắn với trách nhiệm của từng cá nhân

Biên phòng - Ngày 21-2, Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP chủ trì phối hợp với Đảng ủy Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Cục Cửa khẩu và chi bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh tổ chức Hội nghị tập huấn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.

58abb85c7a76df8712002e21
Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Để triển khai đồng bộ, thống nhất các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị và Đảng ủy BĐBP về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội nghị đã đi sâu nghiên cứu 6 nội dung cụ thể như sau: Những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng BĐBP; Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng BĐBP học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong BĐBP học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên BĐBP; Tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP; Tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng trong BĐBP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP khẳng định: Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị, Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng đã sớm tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, các Kế hoạch của Tổng Cục Chính trị, của Đảng ủy BĐBP về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV.

Để việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Đại tá Nguyễn Văn Đức đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên tích cực học tập, tiếp thu các nội dung, làm cơ sở cho triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

Hà Phương

Bình luận

ZALO