Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 27/05/2024 12:54 GMT+7

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng:

Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2018

Biên phòng - Sáng 26-6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp.

gatzevh1yp-1063_4501471121675871485_AZ9Z2616
Thượng tướng Lương Cường chủ trì phiên họp. Ảnh: Quốc Chính

Theo báo cáo tại phiên họp, 6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Toàn quân luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, có nhiều đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Công tác thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Toàn quân tổ chức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch đầu tư, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực.

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng cuối năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng xác định, tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung thi đua hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá”.

Thường xuyên nêu cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, hiệu quả trong xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ động phối hợp với địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn (2013-2018). Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng cũng đã đánh giá sơ kết phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” giữa giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO