Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 09:40 GMT+7

Triển khai Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị và Quyết định 4159 của Bộ Quốc phòng

Biên phòng - Ngày 18-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) và Quyết định 4159-QĐ/BQP của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án về tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo.

5bc86c8022f7c7913b000ddc
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP và các thủ trưởng Bộ Tư lệnh; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục; lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP và 47 điểm cầu ở các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Sau khi nghe Cục Chính trị và Bộ Tham mưu quán triệt Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị và Quyết định 4159 của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến kết luận, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị BĐBP cần quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.

Đồng chí Tư lệnh khẳng định, đây là sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Chính trị đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ BGQG và lực lượng BĐBP. Đây là chiến lược chuyên ngành quốc gia, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, đồng thời, kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước và bảo vệ biên cương bờ cõi của dân tộc, tiếp thu chọn lọc nghệ thuật, phương sách bảo vệ biên giới của các quốc gia trên thế giới.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị… BĐBP là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng bảo vệ và giữ vững BGQG. Ổn định tổ chức biên chế và xác định BĐBP là một Quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, BĐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.

Vì vậy, BĐBP các cấp cần tiếp tục tập trung tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng báo cáo Ban Tổ chức Trung ương Kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 33 về Chiến lược bảo vệ BGQG, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc… trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đồng thời, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng báo cáo Nhà nước, Chính phủ ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33, xây dựng ban hành Luật Biên phòng Việt Nam.

Về Quyết định 4159 về việc phê duyệt Đề án về tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, Tư lệnh Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, đây là Đề án tổng thể mang tính chiến lược lâu dài, ngay sau hội nghị, Bộ Tham mưu sẽ trích các nội dung liên quan về tổ chức lực lượng năm 2018 gửi cho các đơn vị nằm trong diện tổ chức thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, giảm biên chế, giảm chức danh… Các đơn vị đầu mối cần sớm ban hành nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện, làm tốt công tác nhân sự, tư tưởng, chính sách, tạo sự đồng thuận cho các đối tượng có liên quan.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp BĐBP cần quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, gắn việc thực hiện Nghị  quyết 33 với Quyết định 4159 và gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Trần Đức

Bình luận

ZALO