Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/10/2021 01:41 GMT+7

UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định:

Triển khai Nghị định số 71 và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

Biên phòng - Ngày 28-3, UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam” và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 71 của Chính phủ, gồm 4 chương, 30 điều quy định chi tiết, cụ thể về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, trách nhiệm của cơ quan tổ chức và cá nhân trong xây dựng quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam. Nghị định này thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển. Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21-3-2016; Quyết định số 1764/QĐ UBND ngày 21-3-2016 của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị định 71 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Nghị định 71 của Chính phủ và Chỉ thị số 01 Của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ quốc gia trên biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi, củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới biển.

Công Cường

Bình luận

ZALO