Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 01:06 GMT+7

Triển khai kế hoạch tổng kết các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại 40 năm đổi mới

Biên phòng - Chiều 27/7, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng nhóm Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại chủ trì buổi làm việc chuẩn bị một số nội dung triển khai kế hoạch công tác của nhóm Tổng kết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam”.

Đại tướng Lương Cường chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó trưởng nhóm Tổng kết: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng PGS-TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đạt được bước phát triển toàn diện, môi trường hòa bình ổn định được giữ vững, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định. Đóng góp trong thành tựu chung của đất nước, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng đặt ra những yêu cầu mới về tổng kết các vấn đề lý luận nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới.

Được thành lập theo Quyết định số 115 ngày 21/7/2023 của Ban Bí thư, nhóm 4 phụ trách tổng kết các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trên cơ sở kế thừa, chắt lọc những kết quả của tổng kết trước đây; kết hợp giữa khảo sát thực tế với tổng hợp, khái quát lý luận tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đối ngoại qua 40 năm đổi mới, trọng tâm, đi sâu nghiên cứu đánh giá giai đoạn 10 năm gần đầy.

Nội dung tổng kết tập trung vào 6 vấn đề lớn, như: Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quốc phòng, an ninh và các lực lượng vũ trang; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy trong tình hình mới; những phát triển lý luận và thành tựu quan trọng trong xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta qua 40 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm gần đây;…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần thiết; nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trên cơ sở định hướng của Trung ương và kết quả buổi làm việc hôm nay, các thành viên của Nhóm tổng kết tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch chương trình để thực hiện các nội dung; trước mắt là chuẩn bị kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát thực tiễn tại một số địa phương trong cả nước vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới đây.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, nội dung tổng kết mang tính toàn diện nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khoa học, tính biện chứng, khách quan; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, bảo đảm dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, khơi dậy và lan tỏa được ý chí và khát vọng của Đảng và nhân dân ta về xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO