Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 22/07/2024 06:45 GMT+7

Triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”

Biên phòng - Sáng 20-4, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì làm việc với Cục Chính trị BĐBP về việc triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Bích Nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15-2-2020 của Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Ngày 14-10-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, xác định Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì thực hiện Tiểu Dự án 3/Dự án 3: Phát triển kinh tế, xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS&MN, gồm 2 nội dụng: Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi và trồng trọt; Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường.

Trên cơ sở đó, ngày 10-11-2021, Bộ trưởng BQP ban hành Quyết định số 3935/QĐ-BQP về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg. Tại Quyết định này, BQP giao Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế, BQP và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh là con em đồng bào DTTS ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn có điều kiện tới trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS&MN.

Đối tượng hỗ trợ là các em học sinh DTTS trong độ tuổi đi học từ lớp 1 đến lớp 12 đang sinh sống ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn, là con em người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới trong đồng bào DTTS&MN... Các em học sinh thuộc diện thụ hưởng dự án sẽ được hỗ trợ đồ dùng học tập, sách vở, tài liệu, nhu cầu thiết yếu (chăn, màn, quần áo) và tiền ăn.

Thời gian hỗ trợ được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: 2021-2025, giai đoạn II: 2026-2030. Dự kiến, tổng số vốn (ngân sách nhà nước) thực hiện dự án là 300 tỉ đồng.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng báo cáo tiến độ thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Ảnh: Bích Nguyên

Đến nay Cục Chính trị đã tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh có công văn gửi Cục Kinh tế, BQP về xây dựng Báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, trong đó đã xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung hỗ trợ và dự toán kinh phí đảm bảo; xây dựng tiêu chí phân bổ vốn xác định mục tiêu, đối tượng, tiêu chí và định mức hỗ trợ cụ thể…

Bên cạnh đó, Cục Chính trị cũng đã tham mưu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP có công văn gửi các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 đề nghị khảo sát nhu cầu thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trên địa bàn các Quân khu. Hiện, một số quân khu đã có văn bản trả lời.

Sau khi nghe Cục Chính trị báo cáo và các ý kiến thảo luận một số bất cập, vướng mắc về việc triển khai thực hiện dự án, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị Cục Chính trị tính toán đề xuất điều chỉnh mức phân bổ vốn ngân sách hằng năm phù hợp với yêu cầu thực tế, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, xin ý kiến của Cục Kinh tế, BQP thẩm định.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO