Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 10:33 GMT+7

Triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp về công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới

Biên phòng - Ngày 29/11/2007, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ban hành Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết 382). Đây vừa là sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, vừa là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong Quân đội về CTKT.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh thường xuyên làm tốt công tác bảo quản VKTBKT trên tàu tuần tra Biên phòng. Ảnh: Văn Đại

Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các mặt CTKT trong toàn lực lượng BĐBP. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp về CTKT được nâng lên; vị trí, vai trò của CTKT và cơ quan kỹ thuật đã được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực công tác của BĐBP, góp phần giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 382 đã đề ra, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cục Kỹ thuật BĐBP là cơ quan kỹ thuật cấp chiến dịch, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện CTKT và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở kỹ thuật... duy trì thực hiện nghiêm các mặt CTKT, luôn chú trọng việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT. Do đó, đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nền nếp, chất lượng CTKT trong toàn lực lượng BĐBP.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 382, Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy BĐBP ban hành Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 6/7/2011 về nâng cao chất lượng CTKT của BĐBP trong tình hình mới và Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành Chương trình hành động số 1300/CTr-BTL ngày 11/7/2011 về việc thực hiện Nghị quyết 98-NQ/ĐU giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ngay khi có Nghị quyết số 98 của Đảng ủy BĐBP; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT; tổ chức xây dựng điểm một số cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm chung. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố đã ra nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công chỉ huy trực tiếp phụ trách việc triển khai thực hiện.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, việc thực hiện các chế độ CTKT đã đi vào nền nếp, công tác quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) chính quy, hiệu quả hơn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trong đó, toàn lực lượng đã đạt được kết quả nổi bật là:

Trong công tác tham mưu đề xuất, từ năm 2011 đến nay, Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu, báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 7 thông tư về CTKT, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và trực tiếp ban hành 15 văn bản quy phạm nội bộ, trong đó có 8 quyết định, 3 quy định, 4 hướng dẫn để chỉ đạo các đơn vị thực hiện CTKT. Hằng năm, Cục Kỹ thuật BĐBP đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn, hướng dẫn nghiệp vụ để chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CTKT bảo đảm hiệu quả, tiến độ và chất lượng.

Trong công tác bảo đảm VKTBKT, các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, với tinh thần chủ động, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch, sử dụng và bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ; lập kế hoạch mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng bảo đảm kỹ thuật của BĐBP; chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cho hải đoàn, hải đội, đồn, trạm Biên phòng tuyến biển, đảo giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1424/QĐ-TTg ngày 1/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt, đã tham mưu, báo cáo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tham mưu cho Bộ Quốc phòng trình Thủ trướng Chính phủ phê duyệt chương trình hợp tác quốc phòng - quốc tế đóng mới tàu cao tốc bằng vốn vay của Chính phủ Ấn Độ, hiện tại đã hoàn thành và bàn giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng.

Cùng với đó, Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu, báo cáo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đầu tư kinh phí cho BĐBP mua sắm trang bị kỹ thuật chuyên ngành Biên phòng tiên tiến, hiện đại, như Trung tâm chỉ huy tác chiến nghiệp vụ, Trung tâm xuất nhập cảnh, hệ thống giám sát cửa khẩu cảng biển, hệ thống soi quét hàng hóa bằng công nghệ X-quang tán xạ ngược, các xe trinh sát kỹ thuật... Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nguồn lực, hỗ trợ ngân sách mua xe ô tô bán tải để trang bị cho các đồn Biên phòng. Các trang bị kỹ thuật được mua sắm, đóng mới đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng để lực lượng BĐBP hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị BĐBP luôn duy trì, bảo đảm chất lượng, đồng bộ VKTBKT; tổ chức tốt công tác bảo đảm kỹ thuật theo hướng cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, trong đó, chú trọng khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại được rút ra trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì vững chắc hệ số kỹ thuật, đồng bộ, nhất là VKTBKT thế hệ mới, hiện đại đã biên chế cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, ô tô, tàu thuyền, ca nô, trang bị kỹ thuật chuyên ngành Biên phòng; tổ chức đăng kiểm, kiểm định hàng nghìn tàu thuyền, phương tiện...

Triển khai chương trình đồng bộ vũ khí đạn cho các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền; hoàn thành dự án sửa chữa lớn tàu Grip; thực hiện Đề án bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT mua sắm từ năm 2001 đến nay (Đề án 324-KT) đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố khai thác nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ để mua sắm trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT để duy trì vòng đời cho các trang bị kỹ thuật.

Ngoài ra, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng, năng lực quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT cho Xí nghiệp X6 (Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải), Xưởng 4, Xưởng 5, qua đó, từng bước nâng cao năng lực đóng mới tàu quân sự, sửa chữa các loại VKTBKT. Đầu tư, củng cố, nâng cấp khu kỹ thuật cho hàng chục đơn vị, xây mới 3 trạm sửa chữa điện - điện tử và công nghệ thông tin; thành lập Trạm sửa chữa tổng hợp phía Nam phục vụ yêu cầu sửa chữa của các đơn vị theo khu vực.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP phát huy mọi nguồn lực, kết hợp nguồn kinh phí được bảo đảm theo chương trình, mục tiêu Nghị quyết 382, nguồn ngân sách của địa phương hỗ trợ để đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở kỹ thuật và xây mới hàng trăm nhà che xuồng, ca nô các loại. Kết quả chất lượng vũ khí, trang bị, phương tiện sau sửa chữa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Kỹ thuật BĐBP đã phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh BĐBP bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT phục vụ cho lực lượng phòng, chống dịch, sản xuất được hàng trăm tủ súng K21 trang bị cho các tổ, chốt, đội công tác thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

Có thể khẳng định, việc ban hành Nghị quyết 382 là hết sức đúng đắn, kịp thời và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; là nền tảng để xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng vững mạnh toàn diện. Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ CTKT, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết 382 đã đề ra.

Đại tá Vũ Khương, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP

Bình luận

ZALO