Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 09:22 GMT+7

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 trong BĐBP

Biên phòng - Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ50), các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 (BCĐ50) Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức thực hiện CVĐ50 gắn với việc thực hiện Nghị quyết 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật BĐBP trong tình hình mới.

Huấn luyện phòng chống cháy nổ tại Kho Kỹ thuật tổng hợp 102, Cục Kỹ thuật BĐBP. Ảnh: Minh Xa

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu của CVĐ50; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện CVĐ50, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, triển khai thực hiện CVĐ50 gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuy nhiên, trong điều kiện các đồn, hải đội Biên phòng thường đóng quân ở khu vực biên giới, địa hình, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ, có đơn vị phải sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm chưa đúng chuyên ngành đào tạo; VKTBKT của BĐBP đa dạng về chủng loại, đã qua sử dụng nhiều năm; hệ thống cơ sở kỹ thuật, đặc biệt là kho quân khí đồn Biên phòng chưa được đầu tư xây dựng cơ bản, đồng bộ đã ảnh hưởng, chi phối nhất định đến quá trình tổ chức, triển khai thực hiện CVĐ50 tại các cơ quan, đơn vị trong BĐBP.

Từ tình hình trên, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT theo đúng quy định; trong đó, ưu tiên bảo đảm cho nhóm VKTBKT sẵn sàng chiến đấu đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt và đồng bộ; nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, thực hiện ngày, giờ kỹ thuật được các đơn vị thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng, củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực cất giữ VKTBKT. Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kho quân khí đồn Biên phòng, khu kỹ thuật của các đơn vị, học viện nhà trường.

Trong 5 năm qua, đã triển khai củng cố, nâng cấp khu kỹ thuật, trạm sửa chữa tổng hợp của các đơn vị tỉnh thành, nhà trường; xây dựng cải tạo, nâng cấp kho vũ khí đạn các đồn Biên phòng; báo cáo Bộ Quốc phòng đầu tư và tổ chức triển khai các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Kho Kỹ thuật tổng hợp 102, Xưởng 5, xây dựng nhà để xe ô tô đáp ứng 60% nhu cầu, đầu tư thí điểm xây dựng nhà che ca nô, tàu thuyền tại một số tỉnh Tây Nam bộ và miền Trung.

Mục tiêu bảo đảm an toàn cho người và VKTBKT luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm với nhiều biện pháp thiết thực, tập trung bảo đảm an toàn trong khai thác VKTBKT, huấn luyện, học tập, công tác và an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục việc chấp hành các quy định an toàn, tổ chức huấn luyện quy tắc an toàn trước khi khai thác VKTBKT; thường xuyên bổ sung dụng cụ, phương tiện phòng chống cháy nổ, kiểm tra hệ thống chống sét, luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn. Thực hiện tốt việc phân cấp chất lượng, kịp thời cách ly và xử lý đạn dược cấp 5 nguy hiểm.

BCĐ50 đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng, ban hành các văn bản về an toàn thông tin (ATTT); hệ thống máy tính ở các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng được tổ chức độc lập, tuyệt đối không kết nối mạng Internet với bất kỳ hình thức nào. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATTT; đặc biệt là thường xuyên tổ chức kiểm tra ATTT đối với số máy tính ở các cơ quan trọng yếu trong toàn lực lượng. Thực hiện nghiêm việc nghiệm thu trang bị, cài đặt phần mềm đảm bảo an toàn trước khi cấp phát cho các đơn vị; duy trì tình trạng kỹ thuật và đảm bảo ATTT mạng truyền số liệu quân sự ghép nối với mạng LAN các đơn vị trong BĐBP.

Đặc biệt, những năm qua, tình hình mất an toàn giao thông trong BĐBP tuy đã có chuyển biến tích cực, giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng chưa thực sự vững chắc. Để khắc phục tình trạng này, toàn lực lượng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí Năm an toàn giao thông của BCĐ50 Bộ Quốc phòng, BCĐ50 các cấp trong BĐBP tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hàng năm, tổ chức phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các cấp; tổ chức lễ phát động phong trào “Đã uống rượu bia - không lái xe” trong cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP và các đơn vị; triển khai đội mũ bảo hiểm có cằm khi đi xe máy cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Từ đó, góp phần hạn chế những vụ việc mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan gây ra.

Trong những năm tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng; các cơ quan, đơn vị cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu của CVĐ50; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đó là:

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của các cấp ủy đảng về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kết luận số 374-KL/ĐU ngày 10/2/2017 của Đảng ủy BĐBP về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới; hướng dẫn của BCĐ50 Bộ Quốc phòng, BCĐ50 BĐBP, cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế của BĐBP.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu CVĐ50, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đảm bảo sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên gắn với các hoạt động thi đua trong đơn vị, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của trên, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT, từng bước nâng cao khả năng và chất lượng sửa chữa tại chỗ của các đơn vị và của các xưởng, trạm hiện có; xây dựng ngành kỹ thuật BĐBP vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên thực hiện tốt các chế độ về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, thống kê, báo cáo, công tác sắp xếp bảo quản vũ khí, đạn trong nhà kho đảm bảo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, kịp thời củng cố, sửa chữa hệ thống chống sét ở các kho để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mùa mưa, bão.

Tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các nghị định của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Quốc phòng và của Bộ Tư lệnh BĐBP về chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho mọi đối tượng trong đơn vị, để mọi người tự giác chấp hành, tạo bước đột phá trong quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn đơn vị và an toàn giao thông.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP

Bình luận

ZALO