Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/04/2024 07:18 GMT+7

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" trong toàn quân

Biên phòng - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có hướng dẫn về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" trong toàn quân theo Công văn số 7071-CV/BTGTW ngày 15-8-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

Đối tượng tham gia: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ và người lao động trong toàn quân. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) và trên trang chủ của một số báo điện tử: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân điện tử, Báo Quân đội nhân dân...

Cục Tuyên huấn đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, phương tiện để cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Lấy đầu mối đơn vị cấp sư đoàn và tương đương để phát động, quản lý, đôn đốc và tổng hợp kết quả Cuộc thi. 

Cơ quan chính trị các cấp trực tiếp chỉ đạo, tổng hợp và báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi hàng tháng. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong cuộc thi. Các đơn vị làm điểm tham gia Cuộc thi gồm: Học viện Chính trị, Trường Sỹ quan Chính trị, Trường Sỹ quan Lục quân 1, Báo Quân đội Nhân dân.

Cục Tuyên huấn đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu có liên quan; hướng dẫn cách lập tài khoản; đăng ký, quản lý tài khoản và theo dõi kết quả tham dự Cuộc thi. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong Cuộc thi. Chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng internet của Quân đội. Các cơ quan báo chí trong Quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả tham gia Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Hà Thu

Bình luận

ZALO